20.7.2023 11:00:59
Personálne zmeny

* Dňom 1. januára 2010 bol do funkcie vedúceho odboru obrany a ochrany menovaný Mgr. Peter Suja,
* do funkcie vedúceho prevádzkarne druhovýroba Ing. Peter Belko,
* do funkcie vedúcej odboru práce a miezd Ing. Mária Demianová,
* do funkcie vedúcej odboru financovania Ing. Stanislava Svetlíková.

(Nových vedúcich útvarov vám postupne predstavíme – dnes Mgr. Petra Suju .


Dňa 1. januára 2010 bol do funkcie vedúceho odboru obrany a ochrany menovaný Mgr. Peter SUJA, ktorého sme požiadali o rozhovor:

Prezradíte nám na úvod niečo o sebe? Napríklad, čo vás priviedlo do Podbrezovej, odkiaľ a kedy ste prišli a aké posty ste zastávali doposiaľ?
- Som rodák z Brezna a v Brezne aj žijem. Vyštudoval som Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovať som začal ako učiteľ v Základnej škole v Čiernom Balogu. Po niekoľkých rokoch som sa stal colníkom a jedenásť rokov som pracoval v Colnom úrade v Banskej Bystrici. Zastával som viaceré funkcie, od „radového colníka“ až po riadiace funkcie v rámci colného úradu. V roku 2005 som z colného úradu odišiel a v septembri roku 2006 som nastúpil do zamestnania v Železiarňach Podbrezová a.s.. Až do môjho prestupu do odboru obrany a ochrany som pracoval v personálnom odbore - referáte vzdelávania.
Čo ma priviedlo do Podbrezovej? Železiarne Podbrezová a.s., som poznal zo svojich predchádzajúcich zamestnaní, predovšetkým z práce v colnom úrade. Zamestnanie v Železiarňach Podbrezová a.s., som bral ako posun v svojom profesionálnom živote a možnosť realizovať sa v stabilnej a úspešnej firme.

Môžeme načrieť aj do vášho súkromia?

- Som ženatý, mám dve, skoro dospelé deti. Vo voľnom čase sa snažím venovať rodine, športu, rád si prečítam dobrú knihu, prípadne sa venujem prácam okolo domu a tých je vždy dosť.

Od vypuknutia svetovej krízy uplynulo už čosi vyše roka a situácia je stále zložitá. S akými pocitmi ju vnímate vy?

- S takými, ako ostatní. Sú to horšie časy a mám pocit, akoby sme si predtým ani nepripúšťali, že takéto časy prídu. Nezostáva nám ale nič iné, len sa prispôsobiť, uskromniť sa, zvýšiť svoje úsilie a vydržať. Kríza raz určite skončí a máme šancu vyjsť z nej silnejší. Čo ma mrzí je to, ako sa ku kríze stavia verejný sektor. Ak by sa ku kríze postavil verejný sektor tak, ako väčšina súkromných firiem a prijali by sa tvrdé obmedzujúce opatrenia, východisková situácia po skončení krízy by bola určite lepšia.

Funkcia, do ktorej ste nastúpili, obnáša skutočne široké spektrum činností a vy sa s ňou oboznamujete postupne. Je preto predčasné hovoriť o nejakých konkrétnych krokoch. Iste však už máte predstavu o tom, na čo budete klásť najväčší dôraz pri zabezpečovaní svojho poslania.

- Väčšinu svojho „pracovného života“ som pracoval ako člen ozbrojeného zboru a preto činnosti v odbore obrany a ochrany mi nie sú cudzie. Chcem nadviazať na všetko dobré, čo v odbore obrany a ochrany vybudované je. Určite budem klásť dôraz na čo najväčšiu efektivitu pri zabezpečovaní úloh, ktoré odbor plní. V tomto smere je vždy priestor na zlepšenie. Za veľmi dôležitú považujem aj oblasť spolupráce s orgánmi štátnej správy. V tejto oblasti by som mohol využiť aj svoje osobné skúsenosti s prácou v štátnej správe.

Je začiatok roka, čas nových želaní a predsavzatí. Prezradíte nám tie svoje?

- Veľa zdravia a rodinnej pohody. A pre nás všetkých, aby tieto ťažké časy, spojené s hospodárskou krízou, pominuli čo najskôr.Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová