20.7.2023 11:03:02
Rok 2010: Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Európska únia patrí k najbohatším oblastiam sveta, napriek tomu má sedemnásť percent Európanov natoľko obmedzené prostriedky, že si nemôžu dovoliť základné potraviny a majú nedostatočný alebo obmedzený prístup k službám, prípadne si nemôžu dovoliť základné služby, ako je zdravotnícka starostlivosť a takmer 80 miliónov z celkového počtu 495 miliónov obyvateľov únie žije pod prahom chudoby.
Chudoba sa meria pomocou rôznych ukazovateľov, ako napríklad dĺžka života, úroveň vzdelania a príjem obyvateľa. Za chudobného sa považuje človek, ktorý musí vyžiť z menej ako jedného eura denne, čo je naozaj málo. Tieto čísla sú zarážajúce, najmä keď si s chudobou spájame často rozvojové krajiny, kde panuje podvýživa, hlad, nedostatok čistej vody a rôzne choroby.
Skoncovať s chudobou a sociálnym vylúčením sa nedá hneď a keďže kľúčovým záväzkom Európskej únie a jej členských štátov je solidarita a sociálna spravodlivosť, rok 2010 bol vyhlásený za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
Autor (zdroj): REIC BB