1.6.2023 21:03:19
Spomienky a poďakovania


„Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk už vám nemôžem dať. Srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád.“
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a priateľom, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste našu mamu, starú a prastarú mamu
Valériu KŇAZÍKOVÚ z Osrblia.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.
Smútiaca rodina

...

Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracovníkom, priateľom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom a starým otcom
Jurajom KOHÚTIKOM z Dolnej Lehoty.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina

...

Ďakujeme príbuzným, priateľom, spolupracovníkom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s milovaným manželom, bratom, zaťom a švagrom
Róbertom SOJAKOM z Brezna - Mazorníkova.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.
Manželka a ostatná smútiaca rodina

...

Ďakujeme všetkým kolegom, spolupracovníkom a kamarátom za účasť na poslednej rozlúčke s milovaným manželom a otcom
Jozefom PASTOREKOM z Brezna,
a za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Dychovej hudbe ŽP ďakujeme za dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina Pastoreková„Odišiel si, niet ťa medzi nami, len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať, zapáliť sviečku a v modlitbe s láskou spomínať.“
Dňa 23. novembra uplynuli tri roky odvtedy, ako sa s nami navždy rozlúčil milovaný manžel, otec, starý a prastarý otec
Ján KRAJČI z Brezna.
S láskou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami

...

Dňa 5. decembra uplynuli dva roky odvtedy, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Martin DANIŠ.
S láskou spomína manželka s deťmi

...


Dňa 15. decembra uplynulo prvé výročie od úmrtia nášho drahého manžela, otca a starého otca, brata a švagra
Róberta AMTMANNA z Mýta pod Ďumbierom
S láskou spomína celá rodina

...
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí, smutný je náš dom, prázdno je v ňom, len cestička k hrobu zostala von.“
Dňa 16. decembra uplynú štyri roky ako nás navždy opustil drahý a milovaný manžel, otec a starý otec
Otakar BREJZA z Piesku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn, dcéra s rodinou a celá rodina

...

Dňa 22. decembra uplynul prvý smutný rok, ako zomrel náš drahý
Viliam MIŠÚT.
Navždy ostaneš v našich srdciach.
S láskou spomínajú manželka, syn s manželkou, vnuk a vnučka

...


Dňa 2. januára uplynie šesť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil manžel, otec a starý otec
Rudolf ČELLÁR z Podbrezovej.
S láskou spomína manželka s rodinou

...„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázdny je dom, smútok v ňom, zostala nám len bolesť a spomienka v ňom.“
Dňa 5. januára uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Jozef ŠPERKA z Hornej Lehoty.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami,
ako aj sestra s manželomAutor (zdroj): v texte