1.6.2023 20:09:38
Výberové konanie: Spoločnosť ŽP VVC, s.r.o., - výskumno-vývojový zamestnanec


V Ý B E R O V É
K O N A N I E


ŽP VVC, s.r.o., Kolkáreň 35,Spoločnosť ŽP VVC, s.r.o., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Výskumno-vývojový zamestnanec pre oblasť fyzikálnej metalurgie ocelí a materiálového inžinierstva.

Požadované predpoklady pre uchádzačov:
- vysokoškolské vzdelanie technického prípadne prírodovedného zamerania,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- skúsenosti z oblasti mikroštruktúrnych rozborov a analýz sú vítané.


Žiadosti do zamestnania spolu so životopisom zasielajte na adresu:

ŽP VVC, s.r.o.,
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., tel.:048/645 4031, parilak@zelpo.sk

Termín prijímania žiadostí je do 31. januára 2010.
Autor (zdroj): ŽP VVC, s.r.o.