10.12.2022 07:16:03
Keď sa nás zima opýta...

V prevádzkarni doprava súvisí prechod na zimné obdobie s dôkladnou prípravou motorových vozidiel a mechanizmov, ako aj podnikových ciest a železničnej vlečky. Ich súčasťou je zabezpečenie dostatočného množstva nemrznúcich zmesí, posypového materiálu a soli. Z tohto pohľadu je cestná aj koľajová doprava, ako každý rok, v predstihu pripravená.


Pripravení sme v predstihu


V prevádzkarni doprava súvisí prechod na zimné obdobie s dôkladnou prípravou motorových vozidiel a mechanizmov, ako aj podnikových ciest a železničnej vlečky. Ich súčasťou je zabezpečenie dostatočného množstva nemrznúcich zmesí, posypového materiálu a soli. Z tohto pohľadu je cestná aj koľajová doprava, ako každý rok, v predstihu pripravená. V stredisku autoservis je naša činnosť upriamená na prípravu vozidiel na zimnú prevádzku. Musíme pripomenúť, že do uvedenej činnosti je - okrem výmeny pneumatík, potrebné zahrnúť aj kontrolu akumulátorov, dobíjacej sústavy, chladiacich náplní, činnosť ostrekovačov, stieračov a zámkov dverí. Nesmieme však zabudnúť na výbavu vozidla, ktorá by mala byť v zimnom období doplnená o škrabku na ľad, metličku na sneh a utierku na okná. Ak vozidlá jazdia cez horské prechody, môžeme len odporučiť snehové reťaze a lopatku. V týchto dňoch postupne pripravujeme na zimnú prevádzku celý vozový park akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Zároveň sa venujeme aj príprave a prezúvaniu súkromných vozidiel. Popri tom zabezpečujeme bežné opravárenské úkony (pravidelné servisné prehliadky, prípravy vozidiel na STK, emisné kontroly, umývanie a kompletné čistenie vozidiel...). V tejto sezóne poskytujeme - v rámci výmeny pneumatík na súkromných motorových vozidlách - bezplatnú službu pre našich zákazníkov, ktorou budú kontroly stavu nemrznúcich náplní v ostrekovačoch a v chladiacej sústave ich vozidiel. Pre vyťaženosť autoservisu odporúčame širokej verejnosti vopred si dohodnúť termín výmeny pneumatík objednávkou na čísle 048/6455761.

Autor (zdroj): Ing. Peter Krajan, vedúci prevádzkárne doprava