5.2.2023 18:50:51
Na slovíčko: O skloňovaní priezvisk na -ek, -ok, -ec

O tom, že mužské priezviská zakončené na -ek, -ok, ale aj -ec spôsobujú problémy pri skloňovaní, svedčí rozkolísanosť skloňovaných tvarov takýchto priezvisk v jazykovej praxi. V tejto súvislosti si možno spomenúť na začiatky, keď si do ministerského kresla sadli J. Počiatek, Ľ. Jahnátek či M. Janušek a keď sa u novinárov prejavovala neistota, či hlásku e z koncového -ek ich priezvisk pri skloňovaní vynechať, alebo zachovať. A tak sa objavovali formulácie ako rozhovor s ministrom Počiatkom, tlačová konferencia ministra financií J. Počiateka, prednáška ministra Jahnátka, stretnutie s ministrom Ľ. Jahnátekom, z návštevy ministra Januška v Moskve, návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi Janušekovi. Podobná rozkolísanosť sa vyskytovala aj v tvaroch odvodených od týchto priezvisk, a to v privlastňovacích prídavných menách, napr. Počiatkov balík, Počiatekov exporadca, podľa Jahnátkových slov, Jahnátekov zákon, predseda Januškovej strany, výsledky o Janušekovom tendri.
Pri skloňovaní priezvisk zakončených na -ek, -ok sa orientujeme podľa toho, či sa živo pociťuje súvislosť daného priezviska so všeobecným podstatným menom alebo s vlastným menom. V takom prípade vkladná samohláska zvyčajne vypadáva, napr. Komárek (od komár)Komárka, Mikolášek (od Mikoláš) Mikoláška, Pastorok (od pastorok) Pastorka. Ak sa takáto súvislosť živo nepociťuje, vkladná samohláska sa pri skloňovaní zachováva, napr. Dufek – Dufeka, Ballek – Balleka, Potrok – Potroka. Takto postupujeme aj pri priezviskách so zakončením na -ec: Klinec – Klinca, Adamec (od Adam) – Adamca, ale Perec – Pereca.
Priezvisko Počiatek súvisí so všeobecným podstatným menom počiatok, preto je prirodzené hlásku e pri jeho skloňovaní vynechávať. V priezvisku exministra Jahnátka možno vyčítať základové slovo jahňa, resp. jeho zdrobnenú podobu jahniatko. Priezvisko Janušek vzniklo z vlastného mena Ján. Je preto prirodzené, aby sa vkladná samohláska e v týchto priezviskách pri skloňovaní i tvorení odvodených slov vynechávala.
Autor (zdroj): Silvia Duchková, JÚ. Ľ.Štúra SAV