10.12.2022 06:41:13
Odišli do dôchodku
V septembri odišli do predčasného starobného dôchodku

Milan BABIAK a Ján MICHALČÍK.

V mene vedenia Železiarní Podbrezová a.s. im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.


Autor (zdroj): Personálny odbor