10.12.2022 07:34:13
Zdravie máš len jedno: Čo treba vedieť o žltačke typu A?

Vírusová hepatitída typu A (v skratke VHA), ľudovo nazývaná „žltačka“ postihuje ľudí, ktorí v minulosti neprišli do kontaktu s týmto ochorením. Žltačka sa vyskytuje celosvetovo, častejšie v rozvojových krajinách a oblastiach s nízkym hygienickým štandardom. Od polovice augusta Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici zaznamenal 21 prípadov vírusovej hepatitídy typu A v okrese Banská Bystrica a Brezno. Z uvedeného počtu ochoreli 4 deti vo veku 6 – 14 rokov a 17 dospelých osôb.

Prenos
Žltačka patrí medzi ochorenia, ktorým hovoríme „choroby špinavých rúk“. Tento názov vznikol podľa spôsobu prenosu ochorenia fekálne - orálnou cestou. Vírus sa do vonkajšieho prostredia vylučuje stolicou a do tela sa dostáva ústami (cestou špinavých rúk alebo znečistenej potravy). K znečisteniu rúk

môže dôjsť pri dotýkaní sa rôznych predmetov (tyč v autobuse, nákupné vozíky, kľučky na dverách). Potrava môže byť znečistená rukami osoby, ktorá stravu pripravovala, hoci je bez príznakov ochorenia. Môže byť v inkubačnom čase a vírus vylučovať stolicou.

Pôvodca
Pôvodcom infekcie je vírus hepatitídy A , ktorý je veľmi odolný voči vonkajším vplyvom a preto sa dlhodobo v prostredí udržuje. Je odolný aj voči kyslosti žalúdočnej šťavy. Inkubačný čas ochorenia je čas, ktorý uplynie od nakazenia sa po prvé príznaky ochorenia. Je veľmi dlhý - trvá 15 až 50 dní.

Prejavy
V prvom štádiu sa žltačka môže prejaviť ako „chrípkové“ ochorenie, alebo angína. Začína nešpecifickými príznakmi. Môžu sa objaviť vysoké teploty, bolesti hlavy, malátnosť, pocit únavy, bolesti celého tela. Ochorenie pozvoľna prechádza do druhého štádia, v ktorom sú v popredí nechutenstvo, bolesti pod pravým rebrovým oblúkom, tráviace ťažkosti, tmavý moč (farba piva), svetlá stolica, žlté sfarbenie očných bielok a pokožky.

Aké sú možnosti ochrany pred vznikom ochorenia?
Účinnou formou ochrany je očkovanie. Vytvorenie ochrannej hladiny protilátok trvá 15 dní. Očkovanie je plne hradené z verejného zdravotného poistenia len v prípade, že osoba bola v kontakte s chorým, alebo podozrivým z ochorenia na VHA. Ak riziko infikovania sa na pracovisku určí pracovná zdravotná služba, očkovanie uhrádza zamestnávateľ. Ostatné osoby, ak sa chcú proti VHA zaočkovať, si musia očkovaciu látku zaplatiť. Druhým veľmi dôležitým krokom je dodržiavanie zásad osobnej hygieny, v ktorej dominuje umývanie rúk a dodržiavanie hygienických zásad pri príprave a manipulácii s potravinami a pitnou vodou.

Liečba
Hoci ochorenie neohrozuje na živote, predstavuje pre človeka dlhé mesiace rekonvalescencie a prerušenie aktívneho života. Pacient býva väčšinou izolovaný na infekčnom oddelení v nemocnici. Nie je dostupná špecifická liečba pôsobiaca na vírus. Po návrate z nemocnice je potrebné dodržiavať dlhodobo šetriacu diétu a obmedziť fyzickú aktivitu. Môže pretrvávať únava, tráviace ťažkosti, bolesti svalov.
Autor (zdroj): MUDr. Mária Avdičová, PhD, vedúca odboru epidemiologie RÚVZ Banská Bystrica