28.1.2023 20:20:53
„Študentská kvapka krvi“
Štvrtý október sa v našej škole začal netradične. Pred ôsmou hodinou prišli na požiadanie zástupcovia hematológie, aby odobrali krv všetkým dobrovoľníkom zo Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkromného gymnázia ŽP, tak žiakom ako aj vyučujúcim. Všetci sa chceli zapojiť do akcie, ktorá sa konala pod záštitou ministra zdravotníctva Slovenskej republiky a

Slovenského červeného kríža pod názvom Nová krv pre svet – Študentská kvapka krvi v mesiacoch október a november 2010. No po vyplnení dotazníka a pohovore s lekárkou boli viacerí sklamaní, pretože kvôli prechladnutiu nemohli byť darcami. Nakoniec bol počet darcov 24, a to z tried gymnázia IV.G, III.G, III.H a zo SSOŠH IV.A, IV.B, IV.C a III.C a jedna vyučujúca. Podľa lekárky hematológie bola táto akcia veľmi vydarená a potešilo ju, keď sme požiadali o opakovaný odber v akcii Valentínska kvapka krvi, ktorej sa chcú zúčastniť aj študenti, ktorí dosiahnu vek 18 až ku koncu kalendárneho roka. Na záver by som chcela poďakovať všetkým aktívnym darcom a vysloviť nádej, že sa ďalšia akcia opäť tak vydarí.


„Čo ovplyvnilo vaše rozhodnutie darovať krv?“


Tomáš Lacko, III.C SSOŠH

- Motivujúcou bola pomoc tomu, kto to potrebuje. Prvýkrát som daroval krv vo svojich osemnástich rokoch na podnet suseda – dlhoročného darcu. Študentská kvapka krvi to bol už môj štvrtý odber a nakoľko som už dostal aj preukaz darcu, budem v odberoch pokračovať.


Jozef SÁDER, III. C SSOŠH

- U mňa rozhodlo, že otec je diamantovým darcom a ovplyvnil ma aj spolužiak, ktorý sa zapojil do tejto akcie. Vo svojich osemnástich rokoch som sa chcel aj trochu otestovať. Nakoľko chcem naďalej pomáhať tým, ktorí krv potrebujú, budem v darcovstve pokračovať.


Gabriel SCHOLTZ, IV. G SG

- Bol to môj prvý odber. Otec je dlhoročným darcom a po dosiahnutí patričného veku som sa rozhodol ho nasledovať. Prvoradým dôvodom pre mňa je pomôcť chorým ľuďom a to môžem aj ako dobrovoľný darca krvi.


Ľubomír LAPIN, IV. G SG

- Toto rozhodnutie ovplyvnila moja zriedkavá skupina 0 neg., ktorá je v krvnej banke žiadaná a stopercentne ju bude niekto potrebovať. Bol to môj prvý odber a keď to bude potrebné, zopakujem ho, nakoľko som zistil že mi to po zdravotnej stránke nerobí žiadne problémy.


Foto: I. Kardhordová
Janka ČERVIENKOVÁ, IV. G SG

- Darcov krvi a to nielen z radov mládeže, je málo. Preto som sa rozhodla ísť do toho, zistiť si krvnú skupinu, mám B+, otestovať zdravie a rozhodujúce bolo pre mňa aj prostredie. Najdôležitejší však je pocit, že som pomohla tomu, kto moju pomoc potrebuje.

Autor (zdroj): Mgr. Ľudmila Tichá, Viera Kúkolová