10.12.2022 05:54:01
S Ing. Petrom Belkom, vedúcim druhovýroby

Nastúpený trend v hospodárení je pozitívny


Plnia sa vaše predsavzatia od nástupu do funkcie vedúceho druhovýroby?
- Do funkcie vedúceho druhovýroby som nastúpil v čase vrcholiacej hospodárskej krízy a predsavzatia a želania boli spojené hlavne so stabilizovaním situácie a lepším využitím kapacít výrobných zariadení. Takže vďaka súčasnej situácii na trhu a práci našich obchodníkov je momentálny stav podstatne lepší, ako pred rokom a pol a aj nastúpený trend v hospodárení prevádzkarne je pozitívny.

Ako sa vám darí zabezpečovať tohtoročné úlohy v sortimente delených rúr?
- Plánované úlohy boli postavené na základe skutočnosti z predchádzajúceho roku. V tomto segmente výrobkov možno konštatovať, že situácia v zákazkách je pomerne stabilná, aj keď je fakt že až na malé výnimky je postavená na niekoľkých stálych zákazníkoch.
Operatívne úlohy sú v závislosti na aktuálnom naplnení zákazkami vyššie, ako je finančný plán a zatiaľ ich plníme bez vážnejších problémov. Vzhľadom na už spomínaný stabilný stav zákaziek sú polotovary objednávané v dostatočnom predstihu a mimoriadna udalosť vo valcovni bezšvíkových rúr nemala vážnejší dopad na chod druhovýroby. Bolo to však najmä na základe ústretovosti ťahárne rúr, kde sme si prekonzultovali priority a tieto v rámci reálnych možností boli splnené.

Je situácia v sortimente zváraných rúr veľkých priemerov komplikovanejšia, a ak áno, v čom vidíte príčiny?
- Áno, situácia je podstatne komplikovanejšia. Faktom je, že v sortimente pozdĺžne zváraných rúr veľkých priemerov nemožno cenovo konkurovať špirálovo zváraným rúram a našou hlavnou devízou je možnosť veľkej operatívy, hlavne pri výrobe menších zákaziek zo skladových plechov. Ďalšou príčinou je, že pri požiadavkách na väčšie objemy je často zložité zabezpečiť plechy na výrobu rúr v požadovaných termínoch. Takže dlhodobejšie plánovanie je veľmi ťažké a zákazky sú potvrdzované aj v priebehu príslušného mesiaca.
Pracovník zvarovne rúr Ivan Zubal pri zváraní vnútorného pozdĺžneho zvaru na zváracom zariadení WST 1000.
Foto: A. Nociarová

V priebehu roka sú v tomto sortimente značné výkyvy, keďže takéto rúry sú skoro výlučne určené pre konkrétne projekty a problematické bývajú najmä zimné mesiace.
Na tuzemský trh a ostatné okolité krajiny sú objemy dodávok pomerne malé, aj keď si myslím že tu by mohol byť väčší potenciál a prevažná väčšina zákaziek je zabezpečovaná prostredníctvom ŽPTB.

Čo považujete za prioritu týchto dní?
- Aj keď výpadok vo výrobe v sortimente delených rúr - kvôli polotovarom – nenastal, niektoré zákazky zostanú v miernom sklze a prioritou je splniť ich v čo najkratšom čase tak, aby to neohrozilo našich zákazníkov.


Pracovníci druhovýroby Ján Kán a Miroslav Giertl pri kontrole povrchu rúr na deliacej linke REIKA.
Foto: A. Nociarová

Autor (zdroj): Viera Kúkolová