7.12.2022 00:46:31
DOHĽADOVÝ AUDITV dňoch 30. a 31. mája 2011 firma SGS Slovakia, s.r.o., uskutočnila dohľadový audit na plnenie požiadaviek noriem ISO 9001:2008 a ISO 20 000:2005 v spoločnosti ŽP Informatika s. r.o.

Audit prebehol úspešne a uvedené normy sme obhájili s jednou nezhodou. Čo na samotnom audite bolo vysoko hodnotené je skutočnosť, že ako prvá slovenská firma sme integrovali uvedené normy do integrovaného systému manažmentu kvality (ISM) a prepojili sme normy ISO 9001 a ISO 20 000 do jedného celku. Na základe toho mohla firma SGS uskutočniť komplexný dohľadový audit pre obidve normy naraz. Platnosť užívania noriem máme potvrdenú do roku 2012.

Mapa integrácie procesov v rámci ISM:

Autor (zdroj): Ing. Lucián Oravec