28.1.2023 21:49:20
Na slovíčko: Pomenovanie rokov

Otázka pomenovaní rokov sa môže zdať banálna, v jazykovej poradni Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra však nie je zriedkavá. Nie každému je jasné, aké roky sa chápu napr. pod označením osemdesiate roky 20. storočia (niektorí si myslia, že ide o roky 1971 až 1980). Názvom osemdesiate roky označujeme roky, ktoré majú na mieste desiatok číslicu 8, napr. roky 1680 – 1689 sú osemdesiate roky 17. storočia, roky 1780 – 1789 sú osemdesiate roky 18. storočia, roky 1880 – 1889 sú osemdesiate roky 19. storočia, roky 1980 – 1989 sú osemdesiate roky 20. storočia. Podobne roky 1620 – 1629 sú dvadsiate roky 17. storočia, roky 1440 – 1449 sú štyridsiate roky 15. storočia a roky 1990 – 1999 sú deväťdesiate roky 20. storočia. Ako však pomenovať obdobie, v ktorom sa nachádzame v súčasnosti, to znamená roky 2010 – 2019? A ako by sme označili uplynulé roky 2000 – 2009? Sú to desiate roky?
Rok 2000 zavŕšil uplynulé 20. storočie a nasledujúci rok 2001 začal ďalšie, 21. storočie. Preto obdobie rokov 2001 – 2010 sa označuje ako prvé desaťročie alebo prvá dekáda dvadsiateho prvého storočia. Po nej nasleduje druhé desaťročie, resp. druhá dekáda, ktorú otvoril prebiehajúci rok 2011 a zakončí rok 2020. Ďalej nadviažu dvadsiate roky (2020 – 2029), tridsiate roky (2030 – 2039), štyridsiate roky (2040 – 2049) dvadsiateho prvého storočia atď. Ako vidieť, rok 2020 sa zahŕňa aj do formulácie druhá dekáda, aj do formulácie dvadsiate roky. Podobne roky 1901 – 1910 sa označujú ako prvé desaťročie alebo prvá dekáda dvadsiateho storočia, tú vystriedalo druhé desaťročie, resp. druhá dekáda dvadsiateho storočia, ktorú predstavujú roky 1911 – 1920, potom dvadsiate roky (1920 – 1929), tridsiate roky (1930 – 1939), štyridsiate roky (1940 – 1949) minulého storočia atď.Autor (zdroj): Silvia Duchková, JÚ. Ľ.Štúra SAV