3.8.2021 03:08:27
Z modernizácie strojového parku

Aj v letných mesiacoch pokračovala v niektorých výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová modernizácia strojového parku. V prevádzkarni doprava pribudol moderný ramenový nakladač a v oceliarni, stredisku šrotové pole, paketovací lis s hydraulickou rukou.

PAKETOVACÍ LIS CPB 200 DODAL ŽĎAS

„Uvedené zariadenie,“ ako nás informoval vedúci strediska šrotového poľa oceliarne Igor Greguš „bolo kúpené pre skvalitnenie výroby ocele v prevádzkarni oceliareň. Lis CPB 200 bol vyrobený v dcérskej spoločnosti ŽĎAS. Produkuje zlisované balíky rozmerov 400 x 400 milimetrov, jeden má váhu okolo 130 kilogramov, za hodinu linka zlisuje 35 až 40 takýchto balíkov. Súčasťou lisovacej linky je hydraulická ruka, ktorá nakladá oceľový odpad do násypky. Obsluha pracoviska je plnoautomatizovaná, riadená z kabíny hydraulickej ruky. Montáž novej linky sa uskutočnila koncom júla a po mesačnej prevádzke môžeme konštatovať, že je prínosom v príprave vsádzky v oceliarni. Mesačne v našom stredisku spracúvame okolo tritisíc ton oceľového šrotu triedy 21.01, ktorý v predchádzajúcom období nebol využitý tak, ako by sme chceli (veľký prepal, malý výťažok). Lisovaním na novom zariadení dochádza k zhutneniu oceľového odpadu, čo má za následok vyššiu výťažnosť pri tavení v EOP. V auguste sme zlisovali 7 106 ks balíkov, čo predstavuje 924 ton oceľového odpadu. Lis pracuje denne, v dvanásťhodinovom režime.“


Foto: I. Kardhordová

RAMENOVÝ NAKLADAČ MAN TGM

V týchto dňoch si mohli zamestnanci akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová všimnúť nový typ vozidla na našich podnikových cestách. Ing. Peter Krajan, vedúci dopravy, nám ho priblížil slovami: „Ide o ramenový nakladač na podvozku typového označenia MAN TGM 18.290 4x4, ktorý bol zakúpený v súlade s tohtoročným plánom. Ako už napovedá typové označenie, vozidlo je poháňané 6-valcovým motorom MAN s výkonom 213 kW (290k) spĺňajúci emisný limit EURO 5 a má pohon všetkých štyroch kolies. Kabína je s novým moderným a ergonomickým umiestnením pracoviska vodiča. Nadstavba ramenového nakladača je typ: KURTA RNR 12V a slúži na prepravu kontajnerov. Kontajnery je možné nakladať, skladať, vysýpať a prekladať na príves. Nosnosť nadstavby pri zasunutých ramenách je 12 000 kg a pri vysunutých 7 500 kg. Ovládanie nadstavby je možné aj z kabíny vodiča. Ramenové nakladače v našej akciovej spoločnosti zabezpečujú odvoz kovového a komunálneho odpadu. Za rok prepravia okolo 40 000 ton odpadu a rôznych materiálov a preto denne ŽP a.s. potrebujú dva až tri takéto vozidlá. Z uvedeného dôvodu sme v doprave uvítali nákup nového vozidla, od ktorého očakávame spoľahlivú prevádzku a zníženie prevádzkových nákladov oproti starším ramenovým nakladačom na podvozku TATRA T 815.“

Foto:J. Porubanec
Autor (zdroj): Viera Kúkolová