9.2.2023 14:32:22
Ďakujeme


Slovenský Červený kríž aj v tomto roku pokračoval v akcii Študentská kvapka krvi, ktorej 17. ročník trval päť týždňov a dnes sa skončil. Kampaň bola zameraná na oslovovanie darcov krvi – hlavne z radov študentov a mladých ľudí a niesla sa v znamení hesla Čas na život! Aj preto veľa odberov prebiehalo v stredných a vysokých školách.
Táto humanitárna akcia oslovila aj študentov našich súkromných škôl. Odber sa uskutočnil 14. novembra a prihlásilo sa 31 potenciálnych darcov, z ktorých splnili podmienky 24.


Foto: A. NociarováAutor (zdroj): Viera Kúkolová