7.12.2022 01:13:52
Pozor zmena!

Od 14. novembra nastala zmena v ordinačných hodinách v Neštátnom zdravotníckom zariadení Železiarní Podbrezová – v Ambulancii fyziatrie, balneológie, liečebnej rehabilitácie a akupunktúry bude lekár ordinovať pravidelne v pondelok od 13. do 18. hodiny.
Autor (zdroj):