9.2.2023 14:00:33
S Ing. Václavom Smazalom, generálnym riaditeľom TS Plzeň

Aj o najväčšej investícii Čiech v USAPán riaditeľ, na začiatku roka ste boli vo výhľadoch neveľmi optimistický, aj napriek tomu, že patríte medzi najvýznamnejších dodávateľov vulkanizačných lisov pre vulkanizáciu pneumatík pre nákladné automobily, traktory a ťažké stroje, čoho neklamným dôkazom boli zákazky od renomovaných spoločností, ako napríklad Michelin, Goodyear, Mittas...

Na začiatku roka ste získali významný kontrakt na dodávku vulkanizačných lisov pre USA. Prezradíte nám o akú zákazku ide a ako pokračujete v jej realizácii?

- Ide o dodávku sedemnástich kusov vulkanizačných lisov vo veľkostiach VLS 75“, 85“, 95“ a 100“. Je to jedna z najväčších zákaziek lisov týchto veľkostí v ostatnom čase. Lisy sú dodávané pre firmu CGS Tire US, Inc Corporation Trust Center, čo je americká odnož firmy Česká gumárenská a.s. Sídlo firmy je v meste Charles City v štáte Lowa.
Ide o najväčšiu investíciu Českej republiky v USA. Lisy sú určené pre vulkanizáciu pneumatík pre poľnohospodárske a stavebné stroje.

Dodávky sú rozložené do obdobia troch rokov. V tomto roku sme mali podľa uzatvoreného kontraktu dodať prvých sedem lisov. Všetkých sedem je už dodaných a v súčasnosti prebieha ich montáž a uvádzanie do prevádzky. Prvá pneumatika má byť podľa súčasného harmonogramu vyrobená ešte do konca tohto roku. Prvá etapa dodávky lisov bola zrealizovaná presne podľa požiadaviek zákazníka.
Všetky zariadenia museli byť dodané v prevedení zodpovedajúcom americkým normám, čo v niektorých prípadoch nebolo jednoduché a hlavne to nebolo lacné. Predpisy pre schválenie prevádzky zariadenia v USA sa líšia štát od štátu a v závislosti od lokality sa líšia aj požiadavky inšpektorov oprávnených schvaľovať zariadenie na trvalú prevádzku. Dalo nám dosť práce, kým sme sa v tom zmätku zorientovali.

V marci ste podpísali lukratívnu zákazku pre OAO Belšina.
- Áno, kontrakt sme podpísali a je platný, ale zatiaľ nie je účinný. Tým sa stane až po zaplatení akontácie. Bohužiaľ známe problémy s nedostatkom devízových prostriedkov v Bielorusku sú následkom posunu termínu zaplatenia akontácie. Na poslednom rokovaní so zákazníkom v septembri bolo vrcholovými predstaviteľmi zákazníka sľúbené zaplatenie akontácie najneskôr do konca tohto roka. Je to skutočne mimoriadna zákazka z hľadiska počtu objednaných lisov tejto veľkosti. Efektívnosť tejto zákazky však až tak oslnivá nie je, pretože v tendrovom riadení boli, okrem iných, aj tri čínske firmy a cenová úroveň ich ponúk je všeobecne známa. Pre vlastnú realizáciu projektu preto pripravujeme rad opatrení s cieľom maximálneho zníženia nákladov tejto zákazky.


Vulkanizačný lis 85“ pre USA
Ako hodnotíte uplynulých desať mesiacov z dnešného pohľadu?

- Hodnotenie uplynulých desať mesiacov nie je jednoznačné. Na jednej strane sme uzatvorili niekoľko významných kontraktov, ako napríklad spomenutú dodávku sedemnástich vulkanizačných lisov do USA, dvadsaťjeden do Bieloruska, šesť pre nemeckú firmu Harburg Freudenberger, v spolupráci so ŽĎAS a.s. bola uzatvorená zmluva na dodávku kovacieho lisu 45/50 MN do Číny, pre Constellium Děčín máme zákazky na modernizáciu vytlačovacích lisov. Pre ruského zákazníka sme dodali kompletné zariadenie pre modernizáciu kovacieho lisu 120 MN. Montáž a uvedenie do prevádzky zákazník z prevádzkových dôvodov odsunul na apríl budúceho roka.
Na druhej strane efektívnosť zrealizovaných kontraktov v tomto roku nie je na úrovni, s ktorou by sme boli spokojní. Vzhľadom k dosiahnutým cenám pri tendrových riadeniach sme si toho boli vedomí už pri podpise týchto kontraktov. Verili sme, že pri ich vlastnej realizácii sa nám podarí vylepšiť očakávaný finančný výsledok zákaziek. Nie vo všetkých prípadoch sa nám to podarilo.

Ako vidíte vývoj do konca roka?
- Čaká nás veľmi hektický koniec roka. Predovšetkým musíme dokončiť a vyexpedovať prvú etapu dodávok zariadenia pre kovací lis do Číny. Druhou dôležitou zákazkou s termínom plnenia už v prvý decembrový týždeň, sú zariadenia pre modernizáciu vytlačovacích lisov pre Constellium Děčín. Ďalej musíme vyexpedovať minimálne prvé tri vulkanizačné lisy pre firmu Harburg Freundenberger. Výrobná prevádzka má neľahkú úlohu, pretože koncentrácia zákaziek do posledných troch mesiacov roka je veľká.
Posledné týždne tohto roka sú tiež extrémne dôležité pre zabezpečenie zákaziek na budúci rok, prípadne na dlhšie obdobie. Chceme podpísať kontrakt na veľký projekt „na kľúč“ pre ruského zákazníka Uralmaš, závod – kompletná modernizácia kovacieho komplexu s lisom 46 MN. V spolupráci s a.s. Vítkovice je finalizovaný rovnako veľký kontrakt na modernizáciu valcovacieho zariadenia pre pakistanskeho zákazníka, vo finálnej fáze s rozhodnutím do konca roka je aj dodávka kovacieho lisu 90 MN pre firmu Creusot Forge vo Francúzsku a dodávka valcovacej trate a kovacieho lisu pre výstavbu experimentálneho výskumného pracoviska pre firmu COMTES. Pochopiteľne, pokiaľ dostaneme zálohovú platbu, musíme začať aj s realizáciou projektu Belšina.

Za predpokladu získania aj len časti z uvedených projektov očakávame kapacitné problémy v inžinierskych oddeleniach, pretože nejde o opakované zákazky a všetky zariadenia sa musia aj kompletne nakresliť. Ani kapacita našej výroby by zďaleka nestačila na objemy, ktoré by museli byť zabezpečené v prípade, že získame len niektoré z vyššie uvedených ponúkaných projektov. V danom prípade preto predpokladáme pomerne rozsiahlu kooperačnú spoluprácu so ŽĎAS a.s., prípadne s inými strojárskymi podnikmi.

Vulkanizačný lis 100“ pre USAAutor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová