9.2.2023 12:35:25
UNIKÁTNOSŤ VÝROBNÉHO REŽIMU OCELIARNE SPOČÍVA V TRINÁSTICH FORMÁTOCH

Prvý kruh odliali pred pätnástimi rokmi


Dňa 20. novembra 1996 v odpoludňajších hodinách v elektrooceliarni našej firmy odliali prvý oceľový sochor kruhového formátu priemeru 150 mm. Dvadsaťtri kusov bolo skúšobne odliatych cez zariadenie plynulého odlievania ocele (ZPO), v tom čase na jednom - štvrtom prúde, no už v decembri odlievali uvedený rozmer na všetkých štyroch prúdoch.

Nielen o tom, čo znamenal tento krok vo výrobe kontinuálne odlievaných blokov, sme sa zhovárali s vedúcim oceliarne Ing. Miroslavom Domovcom, CSc.:

- Áno, máte pravdu. Skutočne je to už pätnásť rokov odvtedy, ako sme odliali na našom radiálnom zariadení plynulého odlievania ocele v poradí prvý kruhový formát.

Musím ale pripomenúť, že už rok predtým (v marci 1995) sme zaviedli do výroby kvadrát 160 milimetrov a v máji kvadrát 225 milimetrov. Zmenu formátov, okrem dovtedy vyrábaného formátu - kvadrátu 200 milimetrov, ktorý je určený pre výrobu rúr v našej valcovni bezšvíkových rúr, nám umožnila zmena koncepcie kryštalizátorov. V tom období sme totiž prešli z klasických doskových medených kryštalizátorov na tzv. rúrové vložky a vytvorili sme tak predpoklad pre odlievanie nových rozmerov kontinuálne odlievaných blokov. Uvedená modernizácia bola nevyhnutná z dôvodu, že výroba ocele v novej elektrooceliarni začala po osvojení technológie stúpať nad kapacity valcovne bezšvíkových rúr a pre rovnomerný, efektívny režim oceliarne musela byt nadvýroba blokov ponúknutá na predaj. Konkrétne, uvedený formát - kruh 150 milimetrov bol vyvinutý pre Válcovnu trub Ostrava a po doplnení ďalších dvoch kruhových formátov (180 a 210 milimetrov) v roku 1997, sa tam dodáva dodnes.

Koľko formátov v súčasnosti vyrábate?
- V súčasnosti máme vo výrobných možnostiach oceliarne spolu až 13 formátov oceľových blokov. Sú to tzv. kvadráty: 125, 150, 160, 180, 200, 225 a 280 milimetrov a kruhové formáty: 150, 180, 210, 240, 260 a 280 milimetrov. Ide skutočne o unikátnosť výrobného režimu, pretože máloktorá oceliareň disponuje takými možnosťami, ako podbrezovská. Výraznou prednosťou je totiž variabilita a rozšírené možnosti pri dojednávaní podmienok predaja blokov pre rôznych odberateľov, ktorá je dôležitá zvlášť v tzv. krízových obdobiach priemyselnej výroby. Najviac sú dodávané naše kontinuálne odlievané bloky do Nemecka a Českej republiky, ale dodávame ich aj do Talianska, Španielska, Poľska, Chorvátska, Srbska, Rakúska a Maďarska.

Plánujete rozšíriť sortiment o novy formát?
- V súčasnej dobe nie je zámerom rozšíriť sortiment výroby o ďalší formát. Je potrebné si uvedomiť, že pri mesačnej výrobe ocele okolo tridsaťtri tisíc ton musíme urobiť asi sedem až osem prestavieb ZPO na iný formát, pričom každá prestavba trvá skoro štyri hodiny. Taký vysoký počet prestavieb nám znižuje výrobný výkon a súčasne predstavuje určitú komplikáciu pri tvorbe harmonogramov výroby na dva aj viac mesiacov dopredu, dodržiavanie dohodnutých odberových diagramov spotreby elektrickej energie so skladovým hospodárstvom a náročnosť vykonávania prestavieb zamestnancami centrálnej údržby, mnohokrát mimo ich pravidelnú pracovnú dobu.
Zámerom firmy je pri tak rozsiahlom sortimente výroby znížiť prestojové doby a zmodernizovať ZPO tak, aby jedna prestavba trvala maximálne jednu hodinu, čo sa plánuje predbežne realizovať v roku 2013. Dosiahneme tým rapídne zlepšenie kvality oceľových blokov a ich úžitkových vlastností. Súčasne uvažujeme zlepšiť, resp inštalovať ďalšie technologické uzly ZPO, ako hydraulickú osciláciu kryštalizátorov, indukčné miešanie ocele, systém sekundárneho chladenia, viacbodový spôsob rovnania blokov v ťažnorovnacích stoliciach, či vedenie a delenie zliatkov. Toto nám umožní vystupovať na trhu sebavedomejšie a podľa môjho názoru, nebude problém pri predaji nadvýroby aj so súčasným množstvom ponúkaných formátov.


Autor (zdroj): Viera Kúkolová