7.12.2022 02:17:47
Volajte 155!!!: KURZ PRVEJ POMOCI

Kurz prvej pomoci beží v našej akciovej spoločnosti od septembra a potrvá do konca novembra. Absolvuje ho okolo štyristo zamestnancov z radov majstrov, predákov, členov protiplynového zboru, vodičov z povolania a hasičov. Osemhodinové kurzy ukončia prevzatím potvrdenia, ktoré im vydá školiteľ Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky.
Aj 8. novembra bežal kurz prvej pomoci a my sme zastihli účastníkov, ktorí zanietene sledovali inštruktorku prvej pomoci, školiteľku Bc. Renátu Handlovskú pri názornej výučbe. V rozhovore s ňou sme sa dozvedeli, že možnosť prísť školiť zamestnancov do takej veľkej firmy, ako sú Železiarne Podbrezová, považuje za výzvu. Na základe osobných poznatkov konštatovala, že ľudia na Slovensku ešte nemajú v sebe zakorenené návyky poskytovania prvej pomoci, majú strach ju poskytovať a vidieť, že nemajú dostatok znalostí. O to viac ju teší, že jej forma výučby, založenej na praktických skúsenostiach a poznatkoch zo skutočného života je pre účastníkov kurzov nielen pútavá, ale verí, že splní aj svoje poslanie.A ako vnímajú priebeh kurzov účastníci?


Jozef SKLADANÝ, ťaháreň rúr – predák
- Táto forma školenia je vynikajúca, pretože nás učí človek z praxe, ktorý tie situácie zažil a vie reagovať, vie, čo je potrebné urobiť. Nie sú to len poučky naučené z učebníc, ale to, čo je potrebné urobiť v danej situácii. Je to vynikajúci kurz.

Ján MARTINEC, ťaháreň rúr - majster
- Kurz je veľmi záživný, poučný, určite nám niečo do budúcnosti dá. Želám si však, aby sme nikdy nemuseli tieto poznatky použiť v praxi.

Tibor FILIP, ťaháreň rúr - majster
- Za štyridsať rokov, čo pracujem v tejto firme, som absolvoval už mnoho podobných školení. Bolo to viac – menej v teoretickej rovine a teraz je to iné. Rozoberáme konkrétne prípady, pani školiteľka demonštruje situácie z vlastných skúseností, je to veľmi zaujímavé a určite pre nás aj poučné.


Ako volať pomoc?

Linka 155 je tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby.

Ide o bezplatnú telefónnu linku a možno na ňu volať z telefónu akejkoľvek verejnej siete v Slovenskej republike vrátane mobilných telefónov. Číslo linky 155 je vždy bez akejkoľvek predvoľby a na druhej strane sa ozve vyškolený zdravotnícky personál, ktorý vám okamžite zabezpečí potrebnú pomoc.

Linka tiesňového volania 112

je európske číslo núdzového volania, ktoré vzniklo, aby popri vnútroštátnych núdzových číslach existovalo jednotné číslo pre núdzové volania vo všetkých členských štátoch EÚ, ktoré zvyšuje dostupnosť záchranných služieb najmä pre osoby na cestách. Hovory z tejto linky sú prepájané na linku 155.


Foto: A. Nociarová


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová