23.9.2021 17:06:57
Ďakujeme

Za pomoc, ochotu a morálnu podporu pri vybavovaní operácie ďakujem podpredsedovi Predstavenstva Železiarní Podbrezová a.s. a ekonomickému riaditeľovi Ing. Marianovi Kurčíkovi.

Viera Výbošťoková


Ing. Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predstavenstva ŽP a.s. a jeho manželke ďakujem za pomoc pri vybavovaní mojej operácie.

Boris Škoda

Klub Sclerosis multiplex v Banskej Bystrici ďakuje všetkým pracovníkom
Železiarní Podbrezová za ich 2 percentá z vlaňajších daní.Autor (zdroj): V texte