23.9.2021 16:48:38
Očami rodiča aj pedagóga


Vážená pani riaditeľka!

Chcem sa Vám touto cestou poďakovať za nádherný program a možnosť zúčastniť sa slávnostného vyraďovania žiakov štvrtých tried SSOŠH ŽP i maturantov SG ŽP 2012 v Dome kultúry ŽP, na ktorom som sa zúčastnila nielen za vedenie ZŠ Jánošovka Čierny Balog, ale aj ako rodič.
Medzi absolventmi SG ŽP bola aj moja dcéra, žiačka IV.H triedy, na ktorú som bola v tento deň právom hrdá. Výborné úspechy v škole a zvládnutie maturitných skúšok na výbornú je naozaj skvelý výkon. Každý maturant asi cítil v ten deň, že sa mu už úplne otvorili dvere do sveta dospelých a zložením uniformy, ktorú mal v ten deň na sebe poslednýkrát, sa začína úplne iná etapa jeho života.
Páčili sa mi slová v príhovoroch všetkých zúčastnených, či už Vaše slová pani riaditeľka alebo pána ministra Dušana Čaploviča, pána Vladímíra Sotáka, vášho zriaďovateľa a tiež slová samotných študentov. Každé slovo malo svoj zmysel a svoju váhu a malo čo povedať úspešným maturantom, rodičom, pedagógom a všetkým zúčastneným. Samotný obrad vyraďovania študentov bol dôstojnou a dojímavou rozlúčkou so školou a slávnostným prijatím absolventov do veľkej rodiny železiarov. Potešením bolo, tak ako aj po minulé roky, že úspešní absolventi dostali od ŽP a.s. možnosť nastúpiť do práce. Študentom, ktorí budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole, dvere do železiarní - podľa slov pána Vladimíra Sotáka - ostanú otvorené i do budúcnosti.
Bolo veľmi motivujúce, keď boli ocenení najlepší dvaja absolventi, najlepší triedny kolektív, vynikajúci pedagógovia a aj výchovní poradcovia zo ZŠ.

Veľmi milo som bola prekvapená vysokou úrovňou kultúrneho programu z radov žiakov vašej školy, ale aj vašich šikovných mladých pedagógov, ktorí sa ukázali úplne v inom svetle ako pred katedrami v triedach. Radosť bola na nich pozerať a dovolím si tvrdiť, že majú v sebe obrovský potenciál.
Po skončení slávnostného ceremoniálu nastali ešte slová rozlúčky na chodbách, poďakovania triednym učiteľom, rozlúčky s kamarátmi, teraz už bývalými spolužiakmi, gratulácie od rodičov a známych. Videla som i slzičky smútku za tým, čo bolo a tiež som videla pekné vzťahy medzi pedagógmi a ich žiakmi, ktoré verím, že nekončia.
Kultúrny program študentov súkromných škôl
bol na profesionálnej úrovni


Verím, že sa všetci budú s radosťou vracať nielen v spomienkach k vám , k rokom prežitým vo vašej škole, ale že tie roky a hlavne vedomosti, aj zúročia.
Predpokladám že môžem i za väčšinu nadšených rodičov absolventov 2012 Vám a všetkým pedagógom úprimne zaželať, aby ste mali takých dobrých študentov i v ďalších rokoch a aby ste pokračovali v tom, čo ste začali, lebo smer, ktorým ste sa vydali, je správny.
Autor (zdroj): Mgr. Dana Vrábliková