23.9.2021 16:28:17
Spomienky a poďakovania


„Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v našich srdciach zostaneš stále s nami.“
Dňa 22. mája sme si pripomenuli desiate výročie odo dňa, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a brat
Vladimír KAŠA z Valaskej.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku
Dňa 14. júna si pripomenieme trináste výročie od úmrtia nášho drahého manžela, otca, starého a prastarého otca
Arnolda ZVARÍKA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami
„Aj keď nie si medzi nami, v srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 5. júna uplynie rok odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s našim milovaným manželom, otcom a starým otcom
Ivanom KRÁLKOM z Podbrezovej.
S láskou v srdci spomínajú manželka, synovia Ivan a Juraj s rodinamii
„Mamička, odišla si bez rozlúčky tíško a navždy, V srdciach len smútok, na duši jazvy. Nič nenahradí tvoj zvonivý smiech, chýbaš nám denne jedenásť liet. Chýba nám tvoj hlas, nežné pohladenie, spomienka na teba nikdy nevybledne. Tam v raji nebeskom pokoj večný máš, si našim anjelom, na zemi strážiš nás.

Dňa 8. mája 2012 sme si pripomenuli nedožitých 78 rokov našej milovanej maminky, starej a prastarej mamy
Kataríny Steinsdorferovej, rod. Szarvasovej
S láskou a vďakou spomínajú deti Svetozár, Tatiana, Katarína, Miroslav, Alica a Ivan s rodinami, dvanásť vnúčat a desať pravnúčat


Autor (zdroj): v texte