23.9.2021 16:23:02
Zamestnanci Železiarní Podbrezová: dostanú opäť dovolenkovú mzdu
Je namieste rozmýšľať, ako prežijete tohtoročnú dovolenku. Aj keď financií nikdy niet nazvyš, na rozdiel od väčšiny pracujúcich (a tých je čoraz menej) na Slovensku, zamestnanci Železiarní Podbrezová na základe dosahovaných výsledkov hospodárenia dostávajú príspevok na dovolenku. Ako to bude v tomto roku?, opýtali sme sa Ing. Márie Niklovej, personálnej riaditeľky:
- Na základe výsledkov hospodárenia rozhodlo Predstavenstvo ŽP a.s. zamestnancom v tomto roku vyplatiť dovolenkovú mzdu podľa kritérií stanovených v mzdovom predpise č. 4/Ppam/2012.

Z akého základu bude vypočítaná a v akej výške?
- Základňou pre výpočet bude úhrn tarifných miezd za obdobie január – apríl 2012 jednotlivých zamestnancov. Konkrétna výška u zamestnanca bude predstavovať 10 percent z vypočítanej základne.

Aké pravidlá musia splniť zamestnanci, aby dostali dovolenkovú mzdu?
- Musia byť v evidenčnom stave k 31. máju 2012, včítane. Nárok majú aj zamestnanci v mimo evidenčnom stave na materskej a rodičovskej dovolenke za obdobie, ktoré odpracovali v uvedenom čase. Pochopiteľne, nárok nemajú zamestnanci, ktorí mali v uvedenom období neospravedlnenú absenciu, resp. závažným spôsobom porušili pracovnú disciplínu.

Ako to bude s vyplatením dovolenkovej mzdy zamestnancom, ktorí boli v tomto čase práceneschopní?
- Zamestnancom, ktorí boli v čase od 1. januára do 30. apríla práceneschopní, bude vypočítaná dovolenková mzda z tarifných miezd za skutočne odpracované dni v súlade so mzdovým predpisom.


A ešte to najhlavnejšie, kedy sa možno na ňu tešiť?
- Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, vo výplate za mesiac máj 2012, pod mzdovým druhom 1413 a rovnako ako ostatné zložky mzdy, podlieha daňovému a odvodovému zaťaženiu.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová