7.12.2022 01:03:45
Oslava pätnástich rokov

Ďalší atraktívny darček pre klientov

Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť STABILITA netreba našim zamestnancom špeciálne predstavovať. Prostredníctvom nej si na svoj budúci doplnkový dôchodok sporí v ŽP viac ako 3 200 zamestnancov, ktorým na ich účty pravidelne každý mesiac prispieva aj zamestnávateľ.


Priemerný zamestnávateľský príspevok vo výške takmer 21 eur mesačne iba potvrdzuje, že doplnkové sporenie je významnou súčasťou sociálneho programu, a že vedenie ŽP (ako jeden z akcionárov spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s.) má na rozvoji a prosperite tejto spoločnosti mimoriadny záujem. STABILITA v tomto roku oslavuje už pätnáste výročie svojho založenia, a to je v „mladých“ slovenských podmienkach určite dôvod na príjemnú oslavu a milé prekvapenia. O darčeky naozaj nebude núdza. S tým prvým prišla spoločnosť už vo februári, kedy predstavila absolútnu novinku na slovenskom trhu doplnkového dôchodkového sporenia. Ako jediná totiž ponúka možnosť – sporiť na jednu zmluvu súčasne v dvoch fondoch. Každý sporiteľ má tak možnosť rozložiť riziko a kombinovať svoje úspory tak, aby výsledný efekt tohto sporenia bol čo najzaujímavejší. Darí sa aj v zhodnocovaní úspor. Účty sporiteľov vzrástli od začiatku roka o 4,5 percenta a tí klienti, ktorí sa rozhodli časť svojich úspor presunúť do nového akciového fondu, získali spolu ešte viac. Významne viac však môžu získať všetci sporitelia! Spoločnosť práve v týchto dňoch predstavuje ďalšiu novinku - vernostný program. Ide o komplexný a ucelený program pre všetkých verných sporiteľov, ktorí vďaka nemu môžu získať ďalší hodnotný benefit, ktorý je úplne nezávislý od vývoja na finančných trhoch a o ktorého výške rozhoduje klient sám.
VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA !
Predstavujeme nový vernostný program len pre klientov DDS STABILITA.
Vďaka vernostnému programu získavate za každý rok bonus až do výšky 2 percent vložených úspor.

Účastníkom vernostného programu sa sporiteľ stáva automaticky, uzatvorením zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení. Do programu sú zaradení všetci sporitelia, ktorí už majú uzatvorenú účastnícku zmluvu so STABILITA, d.d.s., a.s., alebo takúto zmluvu uzatvoria v tomto roku.
Zbierajte vernostné body – sami rozhodnite
o výške vernostného bonusu !

Za každé vami zaplatené euro vám pridelíme body.
Hodnota bodu závisí od počtu doteraz zaplatených príspevkových mesiacov. Celkový počet príspevkových mesiacov sa hodnotí vždy k 31. decembru kalendárneho roka a sporiteľ je na základe tohto počtu zaradený do niektorej z nasledujúcich kategórii. Súčasne sa spočítajú všetky príspevky účastníka, ktoré boli v danom roku (v čase od 1. januára do 31. decembra) pripísané na osobný účet a ich súčet sa vynásobí bodovou hodnotou, platnou pre dané pásmo.


Príspevkových mesiacov:
    Body za zaplatené euro:
01 – 36
1
37 – 120
1,2
121 – 240
1,5
241 a viac
2

Body sa budú prideľovať raz ročne, vždy k 31. decembru kalendárneho roka, spätne za celý kalendárny rok. Prehľad o počte bodov na vašom vernostnom konte bude zobrazený každoročne na výpise z vášho individuálneho účtu.
PRVÉ BODY VÁM PRIPÍŠEME K 31. DECEMBRU 2012.
VY ICH VŠAK ZBIERATE UŽ DNES!
Už dnes teda môžete rozhodovať o tom, koľko bodov získate na svojom vernostnom konte v tomto roku. Záleží iba na vás, koľko usporíte v danom roku a ako dlho budete sporiť.
    Premieňajte body na peniaze. Jeden bod - jeden cent ( 0,01€)

    Váš vernostný bonus bude prepočítaný na peniaze a vyplatený naraz, v termíne výplaty prvej dôchodkovej dávky.

    Všetky podrobnosti o vernostnom programe sa dočítate na vašej internetovej stránke:Na vaše prípadné otázky radi odpovieme na infolinke 0800 11 76 76.


    Autor (zdroj): DDS Stabilita