6.12.2022 23:53:19
Spomienky a poďakovania
Dňa 18. júna sme si pripomenuli nedožitých šesťdesiat rokov milovaného manžela, otca a starého otca
Jozefa KUBANČÍKA z Brezna.
S láskou a úctou spomína celá rodina
Dňa 1. júla si pripomenieme štvrté výročie odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec, starý otec a brat
Ivan SOLIAR z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku
Smútiaca rodina
Dňa 6. júla uplynú tri roky odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel a otec
Elemír KOLLÁR z Brusna.
S láskou a úctou spomína manželka a syn
„Tak veľmi si sa chcel tešiť, tak veľmi si chcel žiť, no nebolo lieku pre teba a srdce prestalo ti biť.“
Dňa 10. júla uplynie desať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Ján HREBÍČEK z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinamiAutor (zdroj): v texte