4.12.2022 10:14:03
Turecko - slovenské fórumTretie inovačné a technologické turecko - slovenské fórum, ktoré sa konalo19. júna v Istanbule, prilákalo veľký počet tureckých firiem prejavujúcich záujem o partnerstvo so slovenskými spoločnosťami. Fórum organizovali Istanbulská priemyselná komora a Generálny konzulát SR v Istanbule. Z hľadiska rastu HDP predstavuje Turecko 16. najväčšiu ekonomiku na sveta a šiestu najväčšiu v Európe (zdroj IMF, sep. 2011). Krajina je zaujímavým a perspektívnym obchodným partnerom pre Železiarne Podbrezová Group. V minulom roku export ŽP do Turecka predstavoval viac ako 3 800 ton. Veľká časť tohto objemu smerovala do automobilového priemyslu a výroby hydraulických komponentov. Ing. Marcel Adamčák, PhD. z odboru predaja a marketingu a Ing. Jiři Berger,vedúci odboru predaja vulkanizačných lisov TS Plzeň, predstavili na Inovačnom a technologickom fóre skupinu podnikov Železiarne Podbrezová Group.
Autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD.