4.12.2022 09:08:02
Rekonštrukcia zariadenia plynulého odlievania ocele

Projekt bol odštartovaný podpisom zmluvy


Zariadenie plynulého odlievania (ZPO) bolo dané do prevádzky v roku 1982. Bolo určené na odlievanie kontinuálnych blokov formátu 200 x 200 milimetrov. Počas svojej existencie bolo postupne modernizované a v súčasnosti nám umožňuje vyrábať až trinásť rôznych formátov (sedem štvorcového prierezu a šesť kruhového prierezu). Nielen rozmerová, ale aj akostná rozmanitosť výrobného sortimentu si už vyžaduje rekonštrukciu ZPO väčšieho rozsahu. Rekonštrukcia bude spočívať v prebudovaní ZPO zo štyroch na tri odlievacie prúdy s tým, že bude vybavené najnovšími technológiami, ako sú hydraulická oscilácia, elektromagnetické miešanie ocele v kryštalizátore, nové štvorzónové vodovzdušné chladenie, trojbodové rovnanie kontinuálne odlievaných blokov, moderné delenie pálením a nový systém pevných zátkových tyčí, nové riadenie úrovne Level 2. Prínosom rekonštrukcie bude zvýšenie produktivity a hlavne zvýšenie kvality vyrábanej produkcie.
Dodávateľom rekonštruovaného ZPO bude česká pobočka renomovanej talianskej firmy Danieli firma Danieli Czech Engineering a.s. Slávnostné podpisovanie zmluvy sa uskutočnilo na Hrade Ľupča 21. mája 2012.

Slávnostné podpisovanie zmluvy sa uskutočnilo na Hrade Ľupča 21. mája 2012.
F: A. Nociarová

Podpisom zmluvy bol oficiálne odštartovaný projekt rekonštrukcie ZPO. Následne sa uskutočnil v ŽP a.s. 19. a 20. júna 2012 tzv. „Kick off Meeting“ – štartovací míting, ktorého sa zúčastnili vybraní technickí pracovníci oboch firiem. Účelom tohto stretnutia bolo spresnenie realizácie krokov pre nasledujúce obdobie, dohoda o zaslaní požadovanej dokumentácie a podkladov pre vypracovanie detailného inžinieringu rekonštruovaného ZPO a spresnenie termínov jednotlivých krokov a celého harmonogramu projektu.
Bude to určite veľmi náročný projekt z hľadiska realizácie a potreby minimalizovať dobu odstávky ZPO pre samotnú montáž, oživenie a spustenie do prevádzky. Rekonštruované ZPO by sme mali uviesť do skúšobnej prevádzky do 30. septembra 2013.Štartovacieho stretnutia sa zúčastnili
vybraní technickí pracovníci oboch firiem

Spresnenie realizácie bolo predmetom tohto
stretnutia.

F: I. Kardhordová
Autor (zdroj): Ing. Milan Srnka, PhD., vedúci odboru technického a investičného rozvoja