8.12.2022 07:15:07
V júni odišli do predčasného starobného dôchodkuV júni odišli do predčasného starobného dôchodku

Viera FAŠKOVÁ
Klement FORMÁNEK
Ján KINDERNAY
Jaroslava PATÚŠOVÁ
Oľga RUSNÁKOVÁ

starobného dôchodku

Viera HÔRČÍKOVÁ
Ing. Anton MOJŽIŠ
Mgr. Peter MOSNÝ

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme len slnečné dni.


Autor (zdroj): Personálny odbor