27.7.2021 15:02:59
Októbrové aktivity študentov


Foto: J. Čief

Októbrové aktivity študentov našich súkromných škôl končili v predposledný deň mesiaca dvomi akciami - Dňom masiek a konalo sa aj každoročné prijímanie prvákov medzi študentov našich súkromných škôl (KABU). Prvú z nich zorganizovala rada študentov už po štvrtý raz. Do masiek sa aj v tomto roku obliekli nielen žiaci, ale ajpedagógovia. Triedy medzi sebou súťažili o najväčší počet zapojených, či najkrajšiu masku.

Autor (zdroj): J. Čief