8.12.2022 07:02:47
Ihrisko na Skalici sa mení na moderný štadión


Ihrisko na Skalici sa mení na moderný štadión

Dňa 16. januára 2012 bola za prítomnosti Predstavenstva ŽP, hlavného garanta a sponzora FO ŽP ŠPORT, slávnostne prestrihnutá páska na zmodernizovanom ihrisku s umelou trávou, s osvetlením a dvomi tribúnami.
- Zimná príprava bola pre nás veľmi problematická a naše družstvá museli často cestovať za umelou trávou aj do vzdialenosti sto kilometrov. S myšlienkou vybudovania ihriska s umelou trávou sme sa preto zaoberali už dávnejšie. Keďže máme kompletnú základňu mládežníckych družstiev od prípraviek až po starší dorast, ktorý už niekoľko sezón hrá najvyššiu republikovú súťaž, v druhej polovici uplynulého roka vedenie Železiarní Podbrezová rozhodlo o realizácii tejto investície. Od dnešného dňa už máme vypracovaný harmonogram a každý deň sa bude na ihrisku trénovať. Nebránime sa však ani možnosti poskytnúť priestory vo voľnom čase aj na prenájom pre iné oddiely v regióne,“ povedal nám v tento slávnostný okamih Ing. Július KRIVÁŇ, predseda Predstavenstva ŽP ŠPORT a.s.
Projekt bol technicky náročný a chýbali nám skúsenosti

Na modernizácii sa vo významnej miere podieľal technický úsek Železiarní Podbrezová. O priblíženie realizácie sme požiadali Ing. Ľubora SCHWARZBACHERA, člena Predstavenstva a technického riaditeľa ŽP a.s.
- Myšlienka a následne projekt modernizácie futbalového ihriska v Podbrezovej
na Skalici bol technicky pomerne náročný, nakoľko sme sa rozhodli čo najviac prác realizovať vlastnými silami a nemali sme s tým doteraz žiadne skúsenosti. Celá modernizácia sa skladá z troch hlavných častí - a to zmena prírodnej trávy za umelú s odvodnením celej plochy ihriska, inštalácia umelého osvetlenia a výstavba dvoch krytých tribún s celkovou kapacitou 264 sediacich divákov v stiesnených pomeroch štadióna. Tieto hlavné tri časti modernizácie boli doplnené ešte preložkami inžinierskych sietí, výmenou trafostanice na napájanie štadiónu elektrinou, novým oplotením severnej časti štadiónu a vlastného ihriska, zvýšením oplotenia
v západnej časti štadiónu, inštaláciou troch zariadení na zlepšenie tréningu hry hlavou.
V prvej fáze bol odstránený starý trávnik, namontované odvodnenie ihriska, podkladové vrstvy pod umelý trávnik . Paralelne bol vypracovaný svetelno - technický výpočet, t.j., aké typy svietidiel a ich rozmiestnenie na šiestich stĺpoch výšky osemnásť metrov sú potrebné. Intenzita umelého osvetlenia bola zvolená na
úrovni 200 luxov počas tréningov a 400 luxov počas zápasov. V centrálnej údržbe bol vypracovaný vlastný projekt osvetlenia, prípojky elektriny. Návrh stĺpov osvetlenia sme robili tiež v centrálnej údržbe a ich výrobu v druhovýrobe – zvarovni rúr. Návrh dvoch tribún s celkovou kapacitou 264 sediacich divákov až do realizačného projektu taktiež v centrálnej údržbe, výrobu a montáž tribún sme objednali externe vo firme z Horehronia. Všetky práce na štadióne boli uskutočňované pod vedením odboru technického a investičného rozvoja.
Umelý trávnik je výrobkom kanadsko – francúzskej spoločnosti Field Turf Tarkett SPORTS. Je to trávnik najnovšej tretej generácie s monofilamentným vláknom pod typovým označením Revolution 60. Pri jeho kladení a lepení nám neprialo už počasie (potreba min. 7 st. C), a tak sme museli vyrábať prenosné rozkladacie tunely v dĺžkach 2 x 65 metrov, ktoré boli vykurované a prenášané podľa potreby dodávateľa umelého trávnika.
Na nové oplotenie severnej časti štadiónu bol použitý belgický materiál z oceľových valcovaných drôtov, pozinkovaných a potiahnutých plastom, čo zaručuje dlhoročnú „bezúdržbovú“ životnosť . Taktiež na ihrisku sú nainštalované nové hliníkové futbalové brány, nové striedačky. Všetky tieto práce boli uskutočnené počas štyroch mesiacov od zrodu myšlienky na modernizáciu tohto štadióna.
Prajem všetkým futbalistom, od žiakov až po A mužstvo veľa gólov v súperovej sieti.


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová