5.10.2022 21:49:16
Ivan Šramko navštívil naše školy

Besedovali o eurozóne


Dňa 19. januára 2012 sa okolo stovky žiakov našich súkromných škôl zišlo v školskej klubovni na besede s bývalým guvernérom Národnej banky Slovenska Ivanom ŠRAMKOM a predsedom Predstavenstva ŽP Vladimírom Sotákom na tému: Slovensko v eurozóne.


Bývalý guvernér NBS I. Šramko a predseda Predstavenstva ŽP a.s. V. Soták. Foto: I. Kardhordová

V úvode Ivan Šramko veľmi pútavou formou priblížil študentom Európsku úniu od jej vzniku, hovoril o integrácii európskej meny, o význame členstva Slovenska v eurozóne a poukázal na dôsledky, ktoré by spôsobil jej rozpad. Predseda Predstavenstva ŽP Vladimír Soták životnými skúsenosťami demonštroval prínos eura pre našu akciovú spoločnosť.
V súvislosti s krízou v roku 2008 Ivan Šramko konštatoval, že „... aj napriek tomu, že to bol veľký šok pre nás všetkých a bolo vidieť, že nie sú s tým žiadne skúsenosti, jedna obrovská devíza Železiarní Podbrezová je, že dokázali zareagovať oveľa flexibilnejšie ako iní. A aj keď to boli šoky, prežili to bez väčšej ujmy. Tieto unikátne skúsenosti sú predpokladom pragmatickejšieho vysporiadania sa s podobnými situáciami v budúcnosti. To, že sa dnes Železiarne Podbrezová zbavujú cudzích zdrojov, je veľmi dobrá stratégia v neistých časoch. Nesmierne si vážim, že v diskusiách na rôznych fórach sú Železiarne Podbrezová schopné prezentovať aj širší pohľad na to, čo slovenská ekonomika potrebuje.“
Hoci na podobných podujatiach študenti netrpezlivo čakajú, kedy bude koniec, tu tomu nič nenasvedčovalo. Aj diskusia sa niesla v atmosfére poznamenanej veľkým záujmom o danú tému. Žiaci ukázali, že sledujú dianie a budúcnosť krajiny a firmy, v ktorej majú garantované zamestnanie, im nie je ľahostajná. Charakter ich otázok svedčil, že daná problematika ich veľmi zaujala.


Problematika týkajúca sa eurozóny študentov zaujala.

Po skončení besedy si Ivan Šramko prezrel areál školy a podelil sa s nami o svoje dojmy:
- Sú veľmi pozitívne. Mnohokrát sme s pánom Sotákom diskutovali o tom, prečo školstvo nefunguje tak ako by malo a dnes vidím, že môže fungovať aj dobre. Klobúk dolu pred vybavením tejto školy. Dobrý dojem mám aj z diskusie študentov. Veľmi pozitívnym prekvapením pre mňa bolo poznanie, že majú záujem a vidieť, že situáciu sledujú.

A čo hovorili po besede samotní žiaci?


Michal SMOLEŇ, IV. D SSOŠH ŽP
- Bolo to veľmi zaujímavé. Dozvedel som sa to, čo som chcel vedieť. Bola to beseda s múdrymi a veľmi inteligentnými ľuďmi. Dobre sa to počúvalo.

Marko ŠTEFKO, IV. H SG ŽP
- Bolo to veľmi dobré, na týchto ľuďoch vidieť, že vedia o čom hovoria a to sa žiaľ v dnešnej dobe nestáva často, že tí, ktorí hýbu našou ekonomikou, vedia čo robia. Toto sú ľudia, ktorí vedia, čo majú robiť a takí by mali sedieť v parlamente.

Tomáš Šuník IV. H SG ŽP
- Túto diskusiu hodnotím veľmi pozitívne, pretože sme mali možnosť diskutovať s ľuďmi, ktorí už niečo dokázali v živote a hýbu slovenskou ekonomikou. Som im vďačný, že sme tu mohli byť, pretože to malo pre mňa nejaký zmysel.
Autor (zdroj): : Mgr. Oľga Kleinová