28.1.2023 20:50:19
Na slovíčko: Používanie slovesa prepožičať

Podnetom na tento jazykový príspevok je výskyt početných výpovedí, v ktorých sa nevhodne používa sloveso prepožičať. Frekventované sú najmä vyjadrenia o tom, že niekto, najčastejšie nejaká známa osoba alebo osobnosť, prepožičal svoj hlas, meno či tvár niekomu alebo niečomu, napr. filmovej alebo literárnej postave, reklame, výrobku a pod.: Hlas Andymu Warholovi prepožičal herec Marián Geišberg. – Známa modelka prepožičala tvár reklame. – Stallone prepožičal meno i tvár novému časopisu. V slovenčine máme zvratné sloveso prepožičať sa, ktoré má význam „dať sa získať na niečo, obyčajne zlé“, napr. prepožičať sa na špinavú hru, prepožičať sa moci peňazí, prepožičať sa politikárčeniu. Nezvratné sloveso prepožičať vyskytujúce sa v citovaných vyjadreniach prezrádza pokus o preklad českého slovesa propůjčit. Jeho slovenským ekvivalentom sú tu slovesá požičať, poskytnúť, dať: Hlas Andymu Warholovi požičal herec Marián Geišberg. (Netreba tu zabúdať ani na ustálené slovesá dabovať, nadabovať: Andyho Warhola (na)daboval herec Marián Geišberg.) – Známa modelka poskytla tvár reklame. – Stallone dal meno i tvár novému časopisu.
S nevhodným používaním slovesa prepožičať sa stretáme aj v iných výpovediach, napr. Prepožičal nám skúšobňu na nahrávanie nášho prvého demoalbumu namiesto jednoduchého Požičal nám skúšobňu na nahrávanie nášho prvého demoalbumu. Alebo Prezident prepožičal štátne vyznamenania štyrom veľvyslancom v SR namiesto Prezident udelil štátne vyznamenania štyrom veľvyslancom v SR. Vyslovene umelo vyznievajú výpovede svedčiace o tzv. otrockom preklade z češtiny: Šperky z perál dokážu prepožičať kúzlo každému oblečeniu. – Tekuté linky môžu vašej tvári prepožičať tvrdší vzhľad. – Škoricu používame vtedy, keď chceme prepožičať koláčom charakteristickú vôňu. Želaný význam tu vyjadríme slovesami dodať, dať: Šperky z perál dokážu dodať čaro každému oblečeniu. – Tekuté linky môžu vašej tvári dať tvrdší vzhľad. – Škoricu používame vtedy, keď chceme dodať koláčom charakteristickú vôňu.Autor (zdroj): Silvia Duchková, JÚ. Ľ.Štúra SAV