8.12.2022 08:37:26
Prihovára sa vám predseda Predstavenstva ŽP a.s. Ing. Vladimír Soták

Vážení spolupracovníci,

dovoľte, aby som sa vám opäť prihovoril a na prahu nového roka vám ešte raz poprial veľa dobrého zdravia a šťastia, aby sme mohli realizovať svoje plány a výzvy. Úspešný rok prajem takisto všetkým zamestnancom dcérskych spoločností.

Čím je tento rok špecifický?

Predovšetkým tým, že opäť a ešte vo väčšej intenzite ako v uplynulých dvoch rokoch, počúvame okolo seba len o problémoch vyplývajúcich z ekonomickej krízy. Už vlani som niekoľkokrát hovoril, že v tejto spoločnosti je kríza, ale je to kríza morálky. Problémy sú okolo verejných financií, ale aj inde.
Dnes, mesiac a pol pred voľbami, môžem povedať, že nepoznám jednu oblasť na Slovensku, o ktorej vývoji by som mohol povedať, že je pozitívny a že môžeme byť na to hrdí. Naši páni politici, štátni úradníci a úradníci vo verejnej správe robia všetko pre to, aby sa oni mali dobre. Ani kultúra ich správania nie je adekvátna ich postaveniu.

Nie je to však predmet môjho dnešného príhovoru k vám. Ja sa chcem zmieniť o tom, čo nás čaká. Obchodný a finančný plán na rok 2012 by mal zabezpečiť, aby sme v tomto roku mohli opäť upraviť mzdy našich zamestnancov. Vývoj na trhu však stúpol, hlavne ceny oceľového šrotu. V priebehu decembra a januára idú ceny vstupných materiálov hore rýchlejšie, ako ceny na výstupe. Vzhľadom na skutočnosť, že v januári máme dostatok zákaziek a naši obchodníci avizujú, že aj február bude naplnený, som presvedčený, že celosvetová spotreba klesať nebude a aj v tomto roku budeme mať dostatok zákaziek pre našu produkciu.
V každom z mojich príhovorov hovorím o podmienkach, ktoré musíme splniť, aby sme si zabezpečili dobré výsledky hospodárenia. Kľúčovou je kvalita, servis..., a to platí aj do budúcnosti. Musím sa však zmieniť aj o skutočnostiach, ktoré sa vyskytli v minulom roku a viedli k zásadným opatreniam Predstavenstva ŽP, ktoré sa možno niekomu nezdajú. V uplynulých dvoch rokoch sme dostali niekoľko upozornení od odboru obrany a ochrany, že vo firme sa vyskytli krádeže. Následné opatrenia Predstavenstva ŽP viedli k zosilneniu kontroly, ale v konečnom dôsledku bola prijatá aj nová filozofia zabezpečenia ochrany nášho majetku. Dnes funguje samostatná spoločnosť ŽP - Bezpečnostné služby, ktorej poslaním je zabezpečiť väčšiu ostražitosť. Bolo urobených niekoľko zásadných opatrení, z ktorých spomeniem turnikety, nainštalovanie prechodových rámov na detekciu kovových predmetov, rozšírený bol kamerový systém... V súčasnosti sú prijímané ďalšie opatrenia, smerujúce k ešte väčšej „hermetizácii únikových prechodov“ v areáli firmy. Po vážnej a zrelej úvahe dospelo predstavenstvo k rozhodnutiu zatvorenia stanoviska č. 2 v starom závode (vstupnej brány pod kostolom). Tento vstup bude využívaný len v čase havarijných a mimoriadnych situácií ako úniková cesta a rozhodnúť o jej použití môže člen predstavenstva, prípadne hlavný dispečer. Sme si vedomí, že toto opatrenie sa dotkne niektorých zamestnancov. Dozvedel som sa, že niektorí napísali petíciu, ktorou vyjadrujú svoje výhrady voči zatvoreniu vstupnej brány a autobusovému spojeniu.
Rád by som zdôraznil, že predstavenstvo nemá záujem sťažovať svojim zamestnancom pracovné podmienky a aj naďalej im bude vychádzať v ústrety. Cez podbrezovskú cestu však denne prechádza desaťtisíc motorových vozidiel a bezpečnosť našich zamestnancov je pre nás prioritou. Navrhujem tým, ktorým je ďaleko chodiť a nová situácia im nevyhovuje, hľadať si na výmenu pracovníkov v ťahárni rúr, ktorí by chceli ísť na oceliareň a spĺňali by aj kvalifikačné kritériá. Ak nie, tak im už nezostáva nič iné ako zobrať odstupné a hľadať si zamestnanie s lepšími podmienkami.
Tento týždeň prišli zástupcovia Slovenskej správy ciest s návrhom rozšírenia cestnej komunikácie v Podbrezovej s tým, že zasiahnu do nášho oporného múru nad kyslikárňou. S tým sme nesúhlasili a obrátili sme sa na ministra dopravy s požiadavkou, aby boli začaté práce na projektovaní rýchlostnej cesty Banská Bystrica – Brezno s obchvatom Podbrezovej. Ak sa zahraničným investorom, ktorých vítame slavobránami, budujú diaľnice, myslím si, že nielen Podbrezová, ale celé Horehronie si takúto cestu zaslúži.
Žijeme v predvolebnom období, a tak sa častejšie stretávam s politikmi. Denno – denne sa presviedčam o tom, že žiaľ mnohí z nich majú úplne iné priority ako je nejaké podnikateľské prostredie a spokojný občan. Sú to krasorečníci, ktorým vôbec nezáleží na tom, aby bol občan každým rokom bohatší a aby bohatla aj krajina, v ktorej žije. Kým však v našej krajine bude vládnuť korupcia, inak to ani nebude.
Vážení spolupracovníci,
iste ste postrehli, že sme prijali aj ďalšie opatrenie – zrušili sme paušál na plaváreň Mazorníkovo a na ľadovú plochu v Brezne. Sme rozhodnutí, že do mesta Brezna už nedáme ani cent. V minulosti sme mu pomáhali v mnohých oblastiach a tam kde je, nie je vďaka štátnym úradníkom. Spoľahlivo môžem konštatovať, že aj breznianska nemocnica by nemala na rekonštrukciu finančné prostriedky. Vybojovali sme ich spolu s jej riaditeľom. Aj z Brezna by nám mohli adresovať petície, mali by si ich však adresovať do svojich radov. Taký dobrý futbal, aký sme do Brezna priniesli, tam ešte nikdy nebol. Pomohli sme im pri rekonštrukcii futbalového štadióna, dodnes nám dlhujú peniaze. Dali sme Breznu finančné prostriedky pri výstavbe zimného štadióna, pomáhali sme, kde sme mohli a vlani nám mesto odpísalo, že akcie na Táľoch podporovať nebude.
Vážení spolupracovníci,
bránu zavrieť musíme, podmienky na ceste sa zmenili a nám záleží na vašej bezpečnosti. Urobíme všetky opatrenia, aby zamestnanci na koncových pracoviskách areálu starého závodu mali zabezpečenú stravu. Prosím vás, neriešte to však v budúcnosti petíciami. Myslím si, že v Železiarňach Podbrezová sú vytvorené podmienky na normálnu komunikáciu. Svoju požiadavku, nie však formou petície, môžete adresovať predsedovi ZV OZ KOVO, ktorý má u nás dvere otvorené a spoločne budeme problém riešiť. Petície píšu len tí, ktorí chcú navodiť nezdravú atmosféru.
Prajem vám dobrý a úspešný rok a spoločne si zaželajme, aby tých negatív, ktoré vplývajú na našu spoločnosť bolo v budúcnosti čo najmenej.Autor (zdroj): Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva ŽP a.s.