8.12.2022 08:27:38
S podbrezovskými turistami

január
28. LP Brezno-Krátke-Čierny Balog, Dobroč

február
2. - 5. Zimný zraz turistov, 46. ročník, Levoča
11. LP Čertovica-Bujakovo
18. LP Donovaly-Špania Dolina (alternatívne Brusno) BUS

marec
4. LP Oravská Magura, 42. ročník: Príslop-Nižná BUS
10. LP Lom nad Rimavicou-Prameň Ipľa-Bykovo
17. LP Kremnická Skalka

Bližšie informácie na t.č. 0903 546 087, prípadne janokmet@centrum.sk

Autor (zdroj): Ing. Peter Mlynarčík