3.8.2021 03:43:11
Pribudli parkovacie miesta

Foto:J. Porubanec

V areáli pred starým závodom pribudlo 58 parkovacích miest. Krásne parkovisko je vybudované
za Slovenskou sporiteľňou s kapacitou 44 parkovacích miest a 14 pribudlo za budovou
zdravotného strediska.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová