3.8.2021 03:21:25
Nový vstup na šrotové pole

Vo vstupe do strediska šrotové pole Piesok bolo v ostatných týždňoch rušno. Prebiehali tam práce na investičnej akcii, ktorej cieľom bolo vytvoriť moderné a bezpečné prostredie, spĺňajúce súčasný štandard. Prípravu zabezpečili pracovníci odboru technického a investičného rozvoja a centrálnej údržby a na realizácii sa podieľala spoločnosť Sunik, s.r.o. Dňa 16. júla bola odovzdaná do užívania moderná vrátnica s prerobeným vstupom, ktorého umiestnenie bolo prispôsobené požiadavke. Už samotný pohľad na dve fotografie svedčí o prínose tejto investície. Vybavenie vrátnice zodpovedá súčasnému trendu. Sociálne i pracovné podmienky pre pracovníkov ŽP Bezpečnostné služby, s.r.o. sa tým podstatne zmenili. Vďaka posunu vstupu a inštalácii dvoch elektromechanických závor dnes už nákladné automobily s prívesmi neobmedzujú cestnú premávku pri vstupe, ani pri výstupe z areálu strediska.
foto

Autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová