3.8.2021 04:12:49
O pocitoch z priebehu prvej tavby

Ing. Ľubor Schwarzbacher, technický riaditeľ ŽP

-Dnešný deň je pre nás dlho očakávaným. Pôvodne sme plánovali, že skúška sa uskutoční v tridsiaty prvý deň od odstávky starého kontiliatia, život je však ďaleko komplikovanejší. Dôvody, prečo máme osemdňový sklz sú rôzne, detailnejšie sa nimi budeme zaoberať neskôr. Osobne som sa na tento deň tešil od začiatku, už vtedy, keď sme pred takmer tromirokmi len začínali spracovávať zadanie. Pred chvíľou sme mali možnosť vidieť, že z časti, ktorú sme montovali a uvádzali do prevádzky 37 dní, vyšli prvé kontiliatky. Odliate boli bez technických problémov, až na to, že sme pre zlyhanie mechanizmu posúvačového uzáveru na hlavnej panve odliali len časť tavby. Rád konštatujem, že sme to dnes zvládli, v prvom rade s pomocou obsluhy dodávateľa – talianskej firmy Danieli a za asistencie našich ľudí. Mám veľmi dobrý pocit, práca to bola neskutočne náročná. Ak sa pred tridsiatimi rokmi niečo takéto montovalo za pol až trištvrte roka, my sme to zvládli za štyridsať dní a to je výkon hodný nasledovania. Je to neskutočný výkon všetkých zainteresovaných, ktorí novému ZPO dali srdce.

Zároveň s prvou tavbou na novom ZPO bol uvedený do prevádzky aj nový systém odprášenia EAF a LF pecí. Túto časť sme montovali ešte aj počas prevádzky starého odprášenia a hlavné časti – vodou chladené potrubie s využitím odpadného tepla a odsávací zvon na streche haly EAF počas septembrovej odstávky. Ventilátory s trojnásobne väčším výkonom odsávania sa už točia a spaliny sa filtrujú a vypúšťajú novým komínom, aby sme čo najviac chránili naše životné prostredie.


Peter Blaho, BIS Slovensko

-Naša firma robila montáž mechanickej časti linky a ja osobne som dnes spokojný – prvé odliatky prešli prúdmi podľa predpokladov. Mohlo to byť ešte lepšie, ale s konečným výsledkom prvého liatia môžeme byť všetci spokojní.


Igor Kovačevič, Danieli

-Sledoval som a riadil proces rezania kontiliatkov z kabíny K1 a som spokojný. Naštartovali sme zariadenie, vyšlo to všetko veľmi dobre, hoci sa vyskytli nejaké problémy – tie ako vždy, musíme vyriešiť. Takže, dnes môžeme byť spokojní.


Martin Zbojovský, Siemens Slovensko

-Naša firma robila celé vodné hospodárstvo – primárny, sekundárny a terciálny okruh, čiže pokrývali sme celú technológiu chladenia kovu. Pred dnešnou skúškou sme mali všetko dopredu odskúšané a pripravené, nerátali sme s nejakou komplikáciou, nakoľko všetko beží v automatickom režime, mohla sa spustiť napr. havarijná voda v prípade výpadku elektriny, alebo nastať iný problém. Z našej strany sme spokojní. Všetko dobre dopadlo.


Ľudovít Lacuška, predák ZPO

-Som rád, a so mnou všetci oceliari, lebo najlepšie je, keď sa na ZPO leje. Nové zariadenie bolo dnes spustené do prevádzky a my sme netrpezlivo na túto chvíľu nielen čakali, ale robili aj všetko čo bolo v našich silách, aby to bolo čo najskôr. Do novej technológie nás zaúčali pracovníci firmy Danieli niekedy tak obšírne, ako by sme v tejto práci len začínali.


Ing. Miroslav Domovec, CSc., vedúci oceliarne

-Aj keď nebola doliata celá tavba, ja mám dobrý pocit, pretože zariadenie – čo sa týka vlastnej technológie - fungovalo bezchybne. Zliatky, ktoré sme odliali, sú kvalitatívne na prvý pohľad veľmi dobré. Menší problém nastal pravdepodobne pri elektrickej chybe „šupátka“, čo spôsobilo neregulovateľné liatie ocele z panvy do medzipanvy. Napriek tomu, nové zariadenie preukázalo spoľahlivosť, proces liatia bol automatický a najdôležitejšie je, že zliatky sú dobré. Potešujúca je aj skutočnosť, že druhá investícia – odprášenie bolo skúšobne testované už od začiatku októbra. Po týchto rozsiahlych prácach nám v oceliarni odpadla, ako sa hovorí „skala zo srdca“. Pri dnešnej teplej skúške ZPO nenastali technologické problémy, zariadenie preukázalo funkčnosť a je tu predpoklad ďalšieho liatia. Zajtra bude kvalitatívne testovanie (tvar blokov, Baumannove otlačky, rádiusy ...) a verím, že veľmi rýchlo nabehneme na štandardnú výrobu.


Ing.Jiří Mráček, Prvá železiarska spoločnosť Kladno

-Je to úspech. Ide o veľkú investíciu, ktorú sme pre železiarne realizovali a posunie vašu firmu ďalej. Umožní vám zlepšiť životné prostredie, výrazne posilní odsávacie možnosti a odsávacie kapacity pece. Samozrejme, zariadenie pre odlievanie ocele umožní ŽP skvalitniť produkciu. Prvá železiarska spoločnosť v spolupráci s ILD SK Košice bola poverená rekonštrukciou odprášenia a filtrácie pece a prvé práce začínali už v marci. Zariadenie bolo kompletizované v septembri a po dnešku budeme systém dolaďovať. Som veľmi rád, že to všetko dobre dopadlo a železiarňam prajem veľa úspechov do ďalších rokov.


Ing.Luděk Dembovský, ILD SK Košice

-Naša firma bola subdodávateľom odprášenia oblúkovej pece, s výkonom 960 tis. kubíkov odsávaných spalín s tým, že by malo zaistiť, aby žiadne spaliny nevychádzali z priestoru haly a aby bola zabezpečená riadna prevádzka oblúkovej pece z hľadiska procesu tavby. Som dnes veľmi spokojný, ukázalo sa, že naše zariadenie po prvej tavbe pracovalo tak, ako sme predpokladali. Doposiaľ sme ho nemali možnosť v praxi riadne odskúšať a nastaviť. Podľa môjho názoru ide o veľmi priaznivý vývoj, ktorý nie je bežný. Predpokladám, že nasledujúce tavby nám v tomto smere pomôžu, aby sme mohli optimalizovať celý proces.
Najväčšia environmentálna investičná akcia posledných rokov sa začala realizovať ešte v uplynulom roku - foto začiatočných prác budovania odprášenia objektívom I. Kardhordovej začiatkom októbra 2012Pohľad na oceliareň pred ukončením rekonštrukcie objektívom A. NociarovejPrvý deň demontáže ZPO objektívom A. NociarovejZáverečné práce na ZPO. Foto: A. NociarováAutor (zdroj): Viera Kúkolová