3.8.2021 04:15:37
S Ing. Miroslavom Domovcom, CSc., vedúcim oceliarne

Nábeh zatiaľ podľa predpokladov - veľmi ostrý


Za prvých desať dní prevádzky ste dosiahli už plný výkon, bol rozbeh veľmi náročný?

-
Je pravda, že desať dní po prvej tavbe sme dosiahli výkon na úrovni bežnej štandardnej výroby - 21 tavieb, ale skutočne to nebolo vôbec jednoduché. Tie prvé dni bola obsluha zariadenia plynulého odlievania ocele (ZPO) vrátane riadiacich zamestnancov v úlohe pozorovateľa a vlastné odlievanie riadila a kontrolovala firma Danieli. Postupne každým dňom výroby, každou tavbou, sme naberali čoraz viac skúseností a zhruba dva týždne po prvej tavbe sme začali najprv v nočných zmenách odlievať na novom ZPO úplne samostatne. Okrem základného rozmeru v kvadráte 200 milimetrov sme odskúšali už aj iné formáty, a to kruh 210 milimetrov a kvadrát 125 milimetrov. Je potešiteľné, že kvalita vyrobených „kontiodliatkov“ vyzerá zatiaľ veľmi dobre.

Ako pokračujete dnes?

- Ako to býva pri takýchto projektoch, nie je možné od prvého dňa dosahovať maximálne výkony. Zariadenie je potrebné doladiť technicky, technologicky a neustále kontrolovať jeho činnosť. V priebehu spúšťania sa ukázali aj niektoré kolízie. Viaceré parametre vymedzujúce optimálne podmienky odlievania sú nastavené veľmi prísne. A tak sa stáva, že po ich prekročení nás technika automaticky odstaví a preruší ďalšie odlievanie. Preto je potrebné každý deň, pri každej zmene sekvencie a zvlášť pri plánovaných prestojoch, počas prestavieb formátov preverovať a optimalizovať vstupy a výstupy médií, predovšetkým čistotu, tlak a množstvá chladiacej vody, ich meranie, prenosy a vizualizácie údajov, správnu činnosť riadiacich programov a činnosť strojov a zariadení a okamžite pripraviť nápravné riešenia.K dosahovaniu trvalého vysokého výkonu nám chýbajú aj niektoré prípravky pre úpravu zariadení pri prestavbách formátov, ale aj niektoré náhradné dielce pre opravu poškodených súčastí strojného zariadenia a elektroniky.

A čo ľudia, ako sa zhostili svojich povinností?

-Už som spomenul, že naši zamestnanci sú technicky zruční a z pôvodného ZPO majú veľké skúsenosti. Toto zariadenie je minimálne o triedu na vyššej úrovni a preto bude (samozrejme po vyladení niektorých nedostatkov) oveľa spoľahlivejšie, presnejšie a výkonnejšie. Tí šikovnejší už dnes nemajú skoro žiadny problém a dokonca, takpovediac, učia špecialistov dodávateľskej firmy niektoré lepšie postupy v technológii, či vylepšení technických podmienok zariadenia. Nájdu sa aj takí, ktorí, hlavne pre jednoduchosť, chvália to „staré ZPO“, ale postupom času sa určite presvedčia o nesporných výhodách a dobrých výsledkoch nového odlievacieho stroja.

Uvedomujete si, že toto zariadenie bude slúžiť svojmu účelu možno nasledujúcich niekoľko desiatok rokov? Aký je to pocit, stáť pri zrode tretej generácie ZPO?

-Ja mám tú výhodu, že som fyzicky zažil výrobu na všetkých typoch zariadení a preto viem porovnať ich úroveň. Všetci, ktorí sme sa podieľali na príprave a realizácii tohto súčasného zariadenia, máme dobrý pocit, pretože je na výbornej technickej úrovni, zodpovedajúcej modernej dobe. Určite bude spoľahlivo slúžiť mnoho rokov pri dosahovaní kvalitnej výroby.
ZPO v „zábehu“ objektívom I. KardhordovejAutor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová