5.10.2022 21:14:09
7. benefičný koncert
Na podporu Svetielka nádeje

Centrum pomoci detskej onkológie SVETIELKO NÁDEJE pri Klinike pediatrickej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici, od roku 2002 prináša úľavu a rozptýlenie chorým deťom a podáva pomocnú ruku v dobrej viere nájsť zabudnutú radosť a pokoj v duši, ktoré sa deťom stratili pod ťarchou ochorenia. Mladý virtuóz, hráč na akordeón a finalista súťaže Slovensko má talent Michal Červienka vytvoril v Banskej Bystrici tradíciu benefičných koncertov. Dňa 6. novembra 2013 sa v Štátnej opere v Banskej Bystrici uskutočnil 7. benefičný koncert pre pacientov Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici, z ktorého výnos je venovaný na podporu projektov Svetielka nádeje. pediatrickej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. V programe vystúpili aj Jaroslav Dvorský, tenor, Adam Stráňavský, klavír, Robert Ragan kontrabas a Faber Dance School. Odzneli skladby Astora Piazzolu, Richarda Galliana, Giacoma Pucciniho, väčšinou v netradičnej úprave. Vďaka špičkovým umelcom mal tento koncert vysokú umeleckú úroveň. Podujatie podporili aj Železiarne Podbrezová.Tradíciu týchto koncertov vytvoril mladý virtuóz M. Červienka


Autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová