17.8.2022 03:10:03
BENEFIT rozširujúci starostlivosť o zdravie zamestnancov


BENEFIT rozširujúci starostlivosť o zdravie zamestnancov


Osemnásť mesiacov od dňa zriadenia dcérskej spoločnosti Železiarní Podbrezová - ŽP REHABILITÁCIA, s.r.o., je čas dostatočný na predbežné hodnotenie a preto sme oslovili Ing. Máriu NIKLOVÚ, členku predstavenstva a personálnu riaditeľku:

Pani riaditeľka, ako by ste stručne charakterizovali poslanie tejto spoločnosti?

-ŽP REHABILITÁCIA, s.r.o., je súčasťou širokého spektra činností v oblasti starostlivosti o zdravie našich zamestnancov. Jej prínos umocňuje skutočnosť, že ide o služby postavené na dlhoročnej tradícii, stále vyhľadávané a medzi ľuďmi obľúbené. Rehabilitujú v príjemnom prostredí, nedýchajúcom nemocnicou a čo je dôležité, nie ďaleko od svojho pracoviska.


Táto dcérska spoločnosť poskytuje starostlivosť o zdravie aj externým klientom, prioritou však ostávajú zamestnanci materskej spoločnosti. V pobočke, ktorú má dcérska spoločnosť v Bratislave, v priestoroch polyfunkčného domu Zlatý jeleň na Námestí SNP, je činnosť zameraná len na laseroterapiu pre externých záujemcov.

Priestory slúžiace spoločnosti ŽP REHABILITÁCIA, s.r.o., ešte stále voňajú novotou, sú priestranné, moderné, ľudia sa v nich dobre cítia. Iste k tomu prispieva aj personál. Predstavíte nám ho?

-Odborným garantom pre časť rehabilitácie i lasera je MUDr. Mária Kubišová, ktorá zároveň jeden deň v týždni - vždy v stredu od 14. do 18. hodiny, ordinuje priamo v ŽP REHABILITÁCIA. Fyzioterapeutky sú tri: vedúca Mgr. Eva Kňazovická, Viera Urbanová a Petra Medveďová.

Aké procedúry spoločnosť poskytuje?

-Možno ich rozdeliť do dvoch častí. Prvou je samotná rehabilitácia, spočívajúca v palete už známych ponúkaných procedúr, ako je galvanizácia, DD - prúdy, Tens - prúdy, elektrogymnastika, elektrostimulácia, ultrazvuk, interferenčné prúdy (endomed), hydrogalván, magnetoterapia, rašelinový termozábal, solux, ošetrenie bioptronovou lampou. Poskytuje aj cielené cvičenia - liečebnú telesnú výchovu, myofasciálne techniky a trakcie.

Pribudli však už aj nové...

-Áno a osobitne upozorňujem na - SM systém a kineziotaping. SM systém je zameraný napríklad na prevenciu a liečbu skoliózy, herniu disku, artrózu bedrového kĺbu. Kineziotaping spočíva v naliepaní pružných pások na kožu - účinkuje na preťažené svaly a dochádza tak k uvoľňovaniu svalového napätia, zlepšeniu krvného a lymfatického obehu, regenerácii a doliečeniu svalov. Uvedené procedúry možno absolvovať na základe odporúčania odborného lekára a sú hradené zo zdravotného poistenia. Ale v prípade, že klient sa pre ne rozhodne preventívne, mimo lekárskych odporúčaní, je to možné a procedúru hradí v zmysle platného cenníka.

Druhou oblasťou je využívanie laserovej terapie. Je to vysokoefektívna forma svetloliečby s výraznými biostimulačnými, protibolestivými a protizápalovými účinkami na tkanivá. Je možné ju úspešne použiť pri liečbe pooperačných či poúrazových stavov, pri štrukturálnych a funkčných poruchách pohybového systému, pri bolestiach termoromandibulárneho kĺbu, bolestiach chrbtice, ramena, pri syndróme karpálneho tunela, bolestiach a zraneniach v oblasti Achillovej šľachy, pri rôznych výronoch a zraneniach pri športe. V súčasnej dobe máme k dispozícii laser LCT - 1000, ktorý je v prevádzke od septembra 2011 a nový terapeutický laser LightForce EX.

Povráva sa o benefite, ktorý pripravilo vedenie spoločnosti pre zamestnancov materskej i dcérskych spoločností...

-Je to novinka a ide o možnosť využitia bezplatnej poukážky na rehabilitáciu, ktorá je hradená zo sociálneho fondu. Je to bonus, ktorý pripravil pre zamestnancov zamestnávateľ po dohovore so ZV OZ KOVO. Musím však upozorniť, že ide o nepeňažné plnenie zo sociálneho fondu, ktoré podlieha odvodovým a daňovým povinnostiam v zmysle platných predpisov (za zamestnanca i zamestnávateľa). Ak sa zamestnanec rozhodne napríklad pre dve poukážky v hodnote 10 eur (2 x 3 minúty ošetrenia laserom alebo alternatívne dve vybrané procedúry v rehabilitácii), zaplatí na odvodoch a dani 2,99 eur, ktoré mu budú zrazené zo mzdy.

Ako ste už uviedli, niektoré procedúry je možné absolvovať len na odporúčanie lekára, ale sú aj také, ktoré tejto povinnosti nepodliehajú. Môžu zamestnanci v rámci tohto benefitu absolvovať aj také procedúry?

-Bez odporúčania lekára je v rámci tohto bonusu možné využiť ponuku troch procedúr:
Rašelinový termozábal: teplo pomáha uvoľniť a liečiť unavené svalstvo a mäkké tkanivá zvýšením lokálneho prekrvenia. Je prospešné pri stuhnutosti kĺbov spôsobenej osteoartritídou alebo predchádzajúcou imobilizáciou. Aplikácia tepla má vynikajúce účinky pri mnohých chronických ochoreniach, ale blahodarne pôsobí aj na relaxáciu celého tela.
Tens prúdy: využívajú sa pri rôznych nervových či svalových bolestiach, reumatizme mäkkých častí, chorobe kĺbov, pri liečbe skoliózy, bolesti hlavy a migrén, rôznych artrózach a pod. Zlepšujú krvnú cirkuláciu a výživu tkanív, tlmia zápalovú aktivitu, bolesť a uľahčujú úpravu pohybových funkcií.

Magnetoterapia: má hojivý, regeneračný, protizápalový, antireumatický účinok, protibolestivý a protiopuchový účinok. Využíva sa pri liečbe zlomenín, športových zranení, migréne, bolesti hlavy, bolesti krížov, neuralgie, detskej mozgovej obrny, Parkinsonovej chorobe, skleróze, ochorení svalov, reume, artritíde, artróze, skleróze a mnohých iných ťažkostiach. Uvedené procedúry je možné využiť po konzultácii s fyzioterapeutkou nášho zariadenia (objednávky telefonicky – (645) 2954. Cena jednej procedúry je 5 eur, čo predstavuje hodnotu jednej poukážky zo sociálneho fondu.

Bude možné danú preukážku využiť aj na laseroterapiu?
-Samozrejme, podmienkou je však absolvovať vyšetrenie u MUDr. M. Kubišovej (je bezplatné), resp. mať písomné odporúčanie na absolvovanie lasera od iného odborného lekára. Na ošetrenie k MUDr. M. Kubišovej je možné objednať sa telefonicky – (645) 2954. Jedna preukážka umožní trojminútové ošetrenie laserom.

Čo má urobiť záujemca o poukážku?
-Najprv si objedná procedúry na tel. čísle (645) 2954 (zamestnancom ŽP budú poskytované dva dni v týždni - v pondelok a štvrtok, v čase od 14. do 15. hod., v prípade veľkého záujmu tento čas samozrejme rozšírime a budeme vás informovať). Poukážku si vyzdvihne v ŽP a.s. - odbore práce a miezd (starý závod, budova personálneho úseku - telefón (645) 2942 a „zaplatí“ ňou za ošetrenie, na ktoré sa objednal.

Akékoľvek bližšie informácie sú vám pripravení poskytnúť:
za ŽP Rehabilitácia s.r.o.: I. Strezenická, 645 2954
za ŽP a.s.: L. Beraxová- Ppam, 645 2942 alebo ich nájdete na
www.zprehabilitacia.sk

Čo dodáte na záver?

-Som presvedčená, že táto ponuka bude dostatočne využívaná a pomôže pri riešení zdravotných problémov mnohých našich spolupracovníkov. Budeme takto pokračovať aj v budúcom roku a verím, že počet zamestnancov, ktorých odozva bude kladná, sa bude zvyšovať.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová