8.12.2022 08:12:20
Blahoželáme jubilantom – novembrovým

Pracovné jubileá

40-ročné
Miroslav LÁMER
Anna STAŠKOVÁ

35-ročné
Jana KORTÁNOVÁ
Magdaléna REČLOVÁ
Ing. Mária SLOBODNÍKOVÁ

30-ročné
Dagmar BÍLLA
Pavol KOŠTIAL
Mária PAVKOVÁ
Rudolf PREDAJŇA
Peter STRAKA

25-ročné
Janka GÁLOVÁ
Emil PEŤKO
blahozelame
Životné jubileá

Pavol BERČÍK
Peter KAJČÍK
Zuzana KOVÁČOVÁ
Eva KURČÍKOVÁ
Vladimír PETRÍK
Miroslav ZÁZRIVEC
Ing. Ján BELKO
Peter HÔRČIK
Ľubomír ISKRA
Katarína JUHANIAKOVÁ
Ľudmila KAZÁROVÁ
Edita SCHWARZBACHEROVÁ
Ľubica TRAJTEĽOVÁ
Branislav TREPÁČ
Ing. Ivan ULBRICHT
Ing. Jozef HAŠAN
Autor (zdroj): Personálny odbor