3.10.2022 16:02:08
O odprášení hovoríme s generálnym dodávateľom

„Všetci riešili situácie s veľkým nasadením“


Generálnym dodávateľom rekonštrukcie odprášenia EAF a LF pece bola První železárská společnost Kladno, organizačná zložka Bratislava. Ing. Jiřího MRÁČKA, PhD, konateľa firmy, sme požiadali o rozhovor:

Na úvod, prezradíte nám niečo o svojej firme?

-Naša spoločnosť vznikla v roku 1996 a nadviazala na tradíciu opravárenskej Železniční dílny, závod Doprava Poldi. Zabezpečujeme kompletné dodávky investičných celkov, zariadenia oceliarne, zariadenia pre bane, oceľové konštrukcie a presné CNC obrábanie na zákazku. Časť našich zamestnancov tvoria bývalí oceliari a strojári, k oceliarskemu priemyslu máme tak veľmi blízko. Dodávame najmä do českých, rakúskych a nemeckých oceliarní. Spolupracujeme aj s českými spoločnosťami ŽP GROUP, najviac so spoločnosťou ŽP ŽĎAS.

Podieľali ste sa aj na našej rekonštrukcii odprášenia. Kedy ste s tým začali?

-Prvé myšlienky a prvé rokovania sa začali, myslím, v roku 2008. Prebehli prvé stretnutia, konzultácie, oboznamovanie sa s pracoviskom, prvé návrhy technického riešenia. Kľúčovým bolo vyriešiť varianty tak, aby realizácia bola jednak finančne na optimálnej úrovni, ale s podmienkou dodržania všetkých parametrov a dodania čo najšpičkovejšieho technického riešenia.

Ako hodnotíte celý priebeh tejto investičnej akcie?

-Od začiatku sme túto akciu považovali za náročnú. Spolupracovali sme aj s firmou ILD SK, spol. s r.o., výrobcom a dodávateľom filtračnej stanice. Počas realizácie sa vyskytli rôzne technické problémy, ktoré bolo nutné riešiť na mieste, ale neboli také závažné, aby nejako ohrozili stavbu. Sme radi, že celá akcia dopadla veľmi dobre, vrátane rekonštrukcie zariadenia plynulého odlievania ocele.

Ako sa vám spolupracovalo s podbrezovskými hutníkmi?

-Počas celej akcie bolo v Podbrezovej cítiť maximálny záujem o to, aby tieto akcie dobre dopadli. Poďakovanie si zaslúžia všetci pracovníci Podbrezovej, vychádzali nám maximálne v ústrety. Robilo sa nám s nimi veľmi dobre. Tu bolo vidieť, že všetci zúčastnení, ako na ZPO, tak aj na odprášení, riešili situácie s veľkým nasadením, boli tu dňom i nocou.

Možno konštatovať, že ste s realizáciou spokojný?

-Podstatné je, aby bol spokojný investor. Ja však chcem poďakovať za spoluprácu všetkým, ktorí sa na rekonštrukcii podieľali a Železiarňam Podbrezová a všetkým ich spoločnostiam želám veľa úspechov. Dúfam v spoluprácu aj v budúcnosti.
Pohľad na nové odprášenie objektívom


Projekt je spolufinancovaný z európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a štátneho rozpočtu SR.„Investícia do Vašej budúcnosti“Autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová