1.6.2023 22:20:36
Prezident Gašparovič ocenil nielen význam nových zariadení, ale aj čas, za ktorý sme to stihli


V stredu 13. novembra sme privítali v oceliarni prezidenta SR Ivana Gašparoviča. V sprievode Vladimíra Sotáka, predsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa ŽP a členov Ľubora Schwarzbachera, technického riaditeľa a Vladimíra Zvaríka, výrobného riaditeľa si prišiel pozrieť výsledok úsilia všetkých tých, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii ZPO a budovaní nového odprášenia. S veľkým záujmom počúval informácie o priebehu, ale aj význame investícií, ktoré skvalitnia vstupné polotovary a životné prostredie. “Vedel som, že v podbrezovských železiarňach prebieha rekonštrukcia veľkého významu a preto som požiadal generálneho riaditeľa, aby mi ukázal, čo všetko sa tu urobilo. Keď sa tak dívam okolo seba, vidím, že tu nejde len o to, aké významné sú tieto dve investície, upútal ma aj čas, za ktorý ste to stihli. Je to až neuveriteľné. Pre mňa je veľkým zadosťučinením, že na Slovensku sú spoločnosti, ktoré sa vlastnou iniciatívou dokážu vyrovnať tým najprosperujúcejším svetovým firmám, bez nejakých veľkých štátnych dotácií. A táto firma medzi ne nesporne patrí.“Autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová