17.8.2022 02:42:33
S Ing. Milanom Jiraskom, podpredsedom Predstavenstva a generálnym riaditeľom TS Plzeň

O aktuálnej situácii spoločnosti


Hoci ešte do konca roka zostáva niekoľko týždňov, môžeme hovoriť o plnení novoročných predsavzatí? Prvým bolo zabezpečiť dostatok zákaziek a potrebné finančné výnosy. Darí sa vám v tomto smere?

-Na začiatku roka 2013, v prvých mesiacoch, sa javila situácia spoločnosti veľmi optimisticky a dokonca sme zvažovali rôzne scenáre, ako by sme potenciálne zákazky najefektívnejšie zrealizovali. Vývoj v nasledujúcich mesiacoch nám však spôsobil opačné starosti. Pôvodne pozitívny vývoj v našom segmente výroby sa dostal do krízy, ktorá núti našich zákazníkov k ešte dôkladnejšiemu zvažovaniu všetkých investícií. Projekty sa odkladajú, zmluvy zostávajú pred podpisom, aj napriek tomu, že zákazníci nás ubezpečovali, že určite podpísané budú a akcie realizovať chcú. Táto skutočnosť nám spôsobila veľké problémy v získavaní nových zákaziek. Preto sme už v júni tohto roku prijali opatrenia, ktoré mali jednak pomôcť k získavaniu nových zákaziek a jednak úsporami prispieť k plneniu hospodárskeho výsledku spoločnosti. Následne sme uskutočnili interný personálny audit a od októbra firma funguje v stave čiastočnej odstávky. Znamená to, že pracovníci, ktorí nie sú momentálne vyťažení, ostávajú doma. Aj napriek hore uvedenej pochmúrnej skutočnosti pevne veríme, že sa spoločnosť na konci tohto roka udrží v čiernych číslach.

Ďalším boli konkurencieschopné ceny so zreteľom na finančnú efektívnosť zákaziek. Prinášajú opatrenia požadovaný efekt?

-Dôsledné sledovanie nákladov pri realizácii zákaziek prinieslo očakávaný výsledok a väčšinu zákaziek sa podarilo ukončiť, dokonca s lepším výsledkom, ako boli uzatvárané. Táto skutočnosť nás teší najmä v odbore vulkanizačných lisov, pretože v ňom máme proces tvorby cien na takej úrovni, že výrobné náklady stanovujeme s minimálnou absolútnou odchýlkou a každá úspora navyše je tak dielom mimoriadneho úsilia realizačného tímu.

Jedným z vašich želaní bolo upevniť svoje pozície na trhu. Máte pocit, že ste v tomto smere dosiahli to, čo ste predpokladali?

-Upevnenie a udržanie pozície na trhu je dlhodobý a nikdy nekončiaci proces, počínajúc prezentáciou firmy, účasťou v tendroch, úspešnou realizáciou zákaziek a pozáručnými servismi končiac. Myslím si, že v tejto oblasti sme odviedli naozaj veľký kus práce, hlavne v oblasti realizácie zákaziek. V septembri, v kontrahovanom termíne, sme úspešne dokončili inštaláciu dvadsaťjeden vulkanizačných lisov v Bielorusku a taktiež sme dodali pätnásť kusov vulkanizačných lisov pre Mitas v USA (v súčasnosti montujú posledné tri kusy). V odbore hydraulických lisov sme vlani dodali a v tomto roku uviedli do prevádzky, lis na voľné kovanie s kapacitou 50 MN v Číne a momentálne dokončievame montáž kovacieho lisu 90 MN a jeho uvedenie do prevádzky vo francúzskej Areve Cresout Forge. V odbore valcovní sme sa úspešne zhostili letnej modernizácie valcovacej trate v Safine Vestec a stojíme pred finalizáciou zmlúv na dodávku modernizácie valcovacích Dua, Kvarta a frézovacej linky do Pakistanu. Súčasne sa uchádzame o niekoľko zákaziek v Rusku, prebiehajú tam výberové konania. Zároveň sme pripravili a máme v záverečnej fáze prechod na nové webové stránky, ktoré budú spustené do konca roka a mali by rešpektovať súčasný trend v tejto oblasti. Mali by byť pre návštevníkov prehľadnejšie, zaujímavejšie a hlavne by im mali uľahčiť kontaktovanie na nás s novým dopytom. Samozrejme, imidž dôveryhodného a technicky vyspelého dodávateľa je základným predpokladom úspechu na trhu. Ďalším, rovnako dôležitým faktorom je u našich zákazníkov dopyt po technologických, prípadne potrebe nových kapacít a nutnosť investovať. A práve tu v súčasnosti čelíme výrazným ťažkostiam. Ich príčiny sú vyvolané trvalým previsom ponuky kapacít nad potrebami trhu a pribúdajúca konkurencia výrobcov tg. zariadení z Číny a ostatných, doposiaľ tzv. rozvojových krajín. Okrem veľmi dôkladného zvažovania nových investícií, to vedie aj k výrazne nižšej efektivite ponúkaných projektov. Ak sa máme v tomto náročnom prostredí presadiť, musíme okrem vynikajúcej technickej úrovne, akceptovateľnej ceny, krátkych dodacích lehôt, priniesť zákazníkovi ešte niečo navyše. A to je vysoká profesionalita, ústretovosť k ich požiadavkám, ochota počúvať a pripravenosť spolupracovať na nápadoch zákazníka a v neposlednom rade aj „friendly“ prístup. A potom nám už stačí len trochu šťastia. Veríme, že ho budeme mať aj v blížiacom sa roku 2014, keď nám vynahradia svoje tohtoročné výpadky, a že po roku budeme opäť spolu rekapitulovať , ako sa nám podarilo naplniť stanovené ciele.
Dielenská montáž vulkanizačných lisov pre Mitas USA
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová