8.12.2022 08:18:19
Študenti sa zabávali


V duchu pestrofarebných kostýmov a masiek sa odohrával Deň masiek (29. októbra) v Súkromnom gymnáziu a Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej Železiarní Podbrezová. Naši žiaci aj učitelia si každý rok koncom októbra nasadia originálne masky a kostýmy a celá škola je potom plná smiechu, humoru, zábavy aj hravosti.

Aj tento rok sa súťažilo medzi triedami v rôznych súťažiach, ako napríklad Activity, prekážková dráha, stavanie puzzle, takisto sme otestovali zručnosť našich žiakov v športových disciplínach ako sú šípky a triafanie floorballovej loptičky floorbalovou hokejkou do terča.

Po absolvovaní všetkých súťaží sme vyhlásili najlepšiu ženskú a mužskú masku a tri najlepšie učiteľské masky. Najlepšiu ženskú masku vyhrala žiačka 1. H triedy Anna Mária Ridzoňová ako „Mušketierka“. Najlepšiu mužskú masku vyhral žiak 2. H triedy Adam Kvietok. V kategórii Najlepšie učiteľské masky triumfovali Mgr. Štefan Fedor ako „Ježiš“, Mgr. Martina Roľková ako „červená krvinka“ a Mgr. Erika Géciová ako „žabka“. Najväčší počet masiek mala trieda 1. H.

Po skončení sme sa presunuli do Domu kultúry Železiarní Podbrezová, kde sa uskutočnilo privítanie prvákov v študentskom stave – kabu (imatrikulácie). O kultúrny program sa postarala školská kapela, ktorej koncert mal medzi žiakmi oboch škôl veľký ohlas.

Po vystúpení kapely sme prišli na rad my, „Žiacka školská rada“. Pre našich prvákov sme mali pripravené rôzne úlohy. Nebolo to nič strašné a myslím si, že prváci boli veľmi spokojní. Po skončení „kabu“ sme sa presunuli domov, kde sme sa pripravovali na halloweensku „párty“, ktorá sa konala na počesť prvákov. Zúčastnilo sa jej stopätnásť študentov oboch našich škôl. Akcia sa konala opäť v Dome kultúry ŽP. Študentom sa na „párty“ veľmi páčilo a s touto akciou boli spokojní.

Všetci sa už teraz tešíme na ďalšie akcie, ktoré budú v budúcnosti zorganizované našimi školami.Autor (zdroj): Sandra Andrišeková (III.G)