5.10.2022 21:27:00
V októbri odišli do predčasného starobného dôchodku
V októbriodišli do predčasného starobného dôchodku


Daniel FUJDIAR

do starobného dôchodku

Miroslav NEMČOK


V mene vedenia Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov živote prajeme veľa slnečných dní.

Autor (zdroj): Personálny odbor