23.9.2021 17:49:52
V októbri odišli do predčasného starobného dôchodku
V októbriodišli do predčasného starobného dôchodku


Daniel FUJDIAR

do starobného dôchodku

Miroslav NEMČOK


V mene vedenia Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov živote prajeme veľa slnečných dní.

Autor (zdroj): Personálny odbor