8.12.2022 06:58:43
Vznikla spoločnosť PIPEX INTERNATIONAL AG


Pred vznikom akciovej spoločnosti (1992) podbrezovské železiarne expedovali vyše 65 percent svojej produkcie v rámci medzivládnych dohôd do Sovietskeho zväzu.

Po transformácii sa východné i vnútrozemské trhy rozpadli a zákaziek bol nedostatok. Postavenie železiarní si vyžiadalo okamžité opatrenia smerujúce k minimalizovaniu strát spôsobených znižovaním výroby. Nevyhnutné bolo hľadanie nových teritórií a prijatie novej filozofie smerovania obchodu na západ. Vedenie prijalo rozhodnutie, ktoré bolo aj z dnešného pohľadu veľmi predvídavé. Dňa 7. októbra 1993 založilo vo švajčiarskom Bieli medzinárodnú obchodnú spoločnosť PIPEX International AG a súčasne vznikla spoločnosť PIPEX Italia.

V druhej polovici roku 1994 postupne prešiel export na jedného výhradného zahraničného distribútora - obchodnú spoločnosť PIPEX v Miláne. Od okamihu preklenutia na trhy Európskeho spoločenstva i do celého sveta uplynulo dvadsať rokov a to bola príležitosť stretnutia sa vedenia spoločnosti s obchodnými partnermi jubilujúcej PIPEX Italia. Predstavenstvo Železiarní Podbrezová poďakovalo obchodným partnerom za spoluprácu a vyjadrilo presvedčenie, že bude dobrá aj v budúcnosti. Zároveň vyslovilo želanie, aby naša spoločnosť mala aj v nasledujúcich rokoch dostatok zákaziek, čo je predpoklad plnenia obchodných a finančných plánov.

„Železiarne Podbrezová a.s. patria medzi najvýznamnejších exportérov Slovenskej republiky. Našim cieľom je aj do budúcnosti poskytovať svojim odberateľom maximálnu kvalitu a servis, a vďaka tomu dosahovať konkurenčné ceny našich výrobkov. Svoju budúcnosť staviame na vlastných obchodných spoločnostiach, čo nám dáva garanciu stability a prosperity,“ konštatoval Ing. Vladimír Soták, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ.


Autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová