7.12.2022 01:40:56
Krása, ktorá hreje

V Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici sa 7.novembra 2013 uskutočnila vernisáž výstavy vzácnych neskorogotických a renesančných kachlí pod názvom „Krása kachlíc“. Na tvorbe výstavy sa podieľali viacerí partneri medzi, ktorými nechýbali Železiarne Podbrezová a.s.

Kachliarske výrobky boli predovšetkým v období neskorej gotiky, renesancie a baroka veľmi vyhľadávané medzi bohatými mešťanmi a šľachtou. Kachľové pece zdobili hodové siene hradov, či reprezentačné izby mešťanov. V reliéfnej výzdobe vykurovacích stien kachlí sa odráža umelecké cítenie ich objednávateľov. Kvalita ich prevedenia zase vypovedá o šikovnosti kachliarov. Na území Banskej Bystrice pôsobila v 15.storočí jedna z najvýznamnejších kachliarskych dielní na území Uhorska.


Svojimi výrobkami zásobovala trh takmer vo všetkých častiach monarchie. V 20. storočí však toto remeslo postupne upadlo do zabudnutia. V súčasnosti sa objavujú opätovné snahy o obnovenie kachliarskeho stavu na Slovensku a nadviazanie na jeho bohatú tradíciu.

Výstava ponúka viacero skvostov v podobe Adama a Evy pri strome poznania, Žena bijúca svojho muža, kachľa s erotickým motívom. Unikátnu kachľu so šteklivou erotickou scénou objavili ako súčasť honosnej kachľovej pece z interiéru domu banskobystrického richtára Štefana Junga. Kachľa je o to vzácnejšia, že vyobrazenie sexuálneho motívu v stredovekom umení je často spojené s veľkou dávkou tabuizácie a podľa slov autora výstavy Martina Kvietka, tento exponát nemá vo svete obdoby. Do zakázanej oblasti patrili aj výjavy zo súkromia stredovekého človeka, ktoré boli prísne stráženou oblasťou a málokedy prenikli za múry šľachtických, či meštianskych domov. Aj preto je kachľa s vyobrazením ženy, ktorá bije svojho muža, veľmi originálna.

Vo viacerých vitrínach sú prezentované zbierkové predmety rôznych múzeí, medzi ktorými nechýbajú výpožičky Hutníckeho múzea Železiarní Podbrezová. Konkrétne sú to štyri neskorogotické kachle, ktoré boli nájdené počas archeologického výskumu Hradu Ľupča. Dve kachle znázorňujú motív svätcov (sv. Peter, sv. Dorota). Obľúbený motív, pretože na konci 15. storočia bolo Uhorsko krajinou s hlbokou kresťanskou tradíciou. Vypožičaná bola aj vzácna rímsová kachľaŠtítonoša(herolda). Tento výjav je vyjadrením významu miest v stredoveku a pocitu hrdosti ich mešťanov. Posledná kachľa znázorňuje ojedinelý motív granátového jablka. Stredovek s týmto symbolom pracuje ako s nositeľom liturgickej symboliky. Najčastejšie predstavuje zosobnenie prvotného hriechu Evy.

Novodobých remeselníkov na výstave zastupuje Organizácia kachliarov a krbárov. Okrem vzácnych neskorogotických a renesančných kachlí majú návštevníci možnosť spoznať aj výrobky súčasných majstrov, medzi ktorými upútajú výnimočné repliky foriem na kachle a tiež kópie stredovekých kachlí od akademického sochára Štefana Mlícha.

Krásu 140 neskorogotických a renesančných kachlí, ktoré sú ukážkou šikovnosti a majstrovského umu stredovekých remeselníkov, môžu návštevníci Stredoslovenského múzea obdivovať až do 2. februára 2014v Thurzovom dome na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Srdečne vás všetkých pozývam, pretože krása kachlí vás v zimnom období určite zahreje!Autor (zdroj): SSM B. Bystrica