9.2.2023 14:24:31
NEPREHLIADNITE!Oznamujeme zamestnancom, dobrovoľným darcom krvi, ktorí budú v decembri 2013 ocenení Janského plaketou , aby doručili potvrdenie o ocenení do odboru bezpečnosti a hygieny M. Krellovej do 15. januára 2014.

Bližšie informácie na t. č. 2943 (M. Krellová).

Autor (zdroj):