7.12.2022 00:48:34
Za novými poznatkami

V rámci druhej misie aj v Železiarňach Podbrezová


Slovensko-poľská spolupráca Katedry metalurgie železa a zlievarenstva Hutníckej fakulty TU Košice s Technickou univerzitou mesta Rzeszów a východokarpatskýmklastrom KOM-CAST, ktorý združuje zlievarne a hutnícke prevádzky, vyústila v tomto roku do dvoch hospodárskych misií s cieľom nadviazania kontaktov so slovenskými závodmi a ústavmi z oblasti hutníctva a zlievarenstva.
„Prvá spoločne zorganizovaná misia...,“ ako nás informoval dr. Ing. Andrej Trytek, vedúci úraduKOM-CASTu „...sa uskutočnila na východnom Slovensku, kde sme navštívili Zlievarne SEZ Krompachy, Handtmann Slovakia Košice, Svit a Poprad. V rámci spoločne zorganizovaných stretnutí sme si vymenili skúsenosti, informácie a teší nás, že slovenské firmy sú tejto spolupráci naklonené, že nám umožnili vstup do výrobných prevádzok, že nás neberú ako konkurenciu, ale ako partnerov. Slovensko je tiež malá krajina, avšak má hodne veľkých, stredných i malých firiem z tohto odboru.“ Prezradil, že v budúcom roku v máji plánujú zorganizovať medzinárodnú zlievarenskú konferenciu za účasti okolo 170 odborníkov z technických univerzít a firiem nielen z Poľska, ale aj zo Slovenska, Čiech a iných krajín, ktorej cieľom bude výmena poznatkov o najnovších technológiách a postupoch výroby.
Druhá misia sa uskutočnila na strednom a západnom Slovensku od 20. novembra 2013. Začali ju v Železiarňach Podbrezová, kde navštívili výrobné prevádzkarne a v Hutníckom múzeu sa oboznámili s históriou hutníctva na Pohroní. Nasledovala návšteva zlievarne v Hronci a prvý deň ukončili v hoteli Stupka na Táľoch.O dojmy z návštevy podbrezovských železiarní sa s nami podelil vedúci delegácie doc. Ing. Jozef Malik, CSc., prodekan pre rozvoj TU HF Košice „...sme veľmi radi, že nám vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová umožnilo pozrieť sa do výrobných priestorov valcovne bezšvíkových rúr a expozícií Hutníckeho múzea. Cieľom našej druhej hospodárskej misie je nadviazanie kontaktov v rámci spolupráce poľských a slovenských podnikov v oblasti hutníctva a zlievarenstva. V priebehu troch dní by sme chceli okrem Železiarní Podbrezová a.s. a zlievarne Hronec, navštíviť v Žiari nad Hronom prevádzky zaoberajúce sa výrobou hliníkových odliatkov, pôjdeme do Dubnice nad Váhom a Ilavy. Cyklus je dosť náročný, ale pre nás je to potešiteľné v tom zmysle, že získame kontakty, ale hlavne poznatky o nových technológiách, o ktoré sa môžu zástupcovia univerzít opierať aj vo vyučovacom procese.“


Foto: V. Kúkolová
Autor (zdroj): Viera Kúkolová