7.12.2022 00:00:55
Ďakujeme


Nadácii ŽP ďakujeme za finančnú pomoc, ktorá nám bola poskytnutá pri smutnej rodinnej udalosti.

Rodina Predajnianska
Autor (zdroj): V texte